Categorie Column

Bergen en … Daalen

Dan maar de lucht in

Vorige week werd tijdens de laatste raadsvergadering vóór de zomervakantie gedebatteerd over o.a. de update van de Woonvisie 2020-2030 en over het voorstel van Westland Verstandig om een tweede Berkenflat (serviceflat voor senioren) in het Westland te onderzoeken. Helaas is…
Lees verder

Crisismanager gezocht

Twee weken geleden bespraken we als Seniorenraad de Coronacrisis en de gevolgen daarvan voor ouderen.  We waren het er over eens, dat, als gevolg van schaarste, veel zorgpersoneel aan hun lot is overgelaten (verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg). Hierdoor waren afschuwelijke…
Lees verder

Regeltjes

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, woont mijn 92-jarige vader in een verpleeghuis. Toen Coronakwam kregen we binnen een dag de mogelijkheid om te beeldbellen met hem. Dat was in het beginwat lastig, maar het wende al snel, alhoewel mijn…
Lees verder

Senioren willen ACTIE!

Soms krijg je zomaar iets in je schoot geworpen, dat je dankbaar aanvaardt, omdat het een grote wens is van de Seniorenraad! Waar gaat het over? Als Seniorenraad bezochten we ooit Serviceflat ‘Het Oude Land’, beter bekend als de Berkenflat,…
Lees verder

Het kan altijd erger . . .

Elke zondag is er op Netflix een nieuwe aflevering van Patriot Act. Elke keer wordteen onderwerp op een komische manier uitgelegd. Laatst ging het over de zilverentsunami. Het aantal ouderen boven 65 jaar stijgt in Noord-Amerika van 47 miljoen in2015…
Lees verder

Midden in de maatschappij

Vooraf dacht ik met afgrijzen aan het moment, dat het verpleeghuis op slot zou gaan. Het verpleeghuis, waar mijn 92-jarige vader tegenwoordig woont. Zoals een oudere heer op televisie jammerde over hetzelfde probleem met zijn vrouw, die aan Alzheimer lijdt:…
Lees verder

De mensen deugen . . .

Tijdens mijn vakantie in Zuid-Afrika ben ik begonnen in het boek van Rutger Bregman, getiteld ‘De meeste mensen deugen’. Nadat ik jaren ben uitgegaan van het minder deugdzame van de mens, probeer ik tegenwoordig in mijn oordeel uit te gaan,…
Lees verder

Huursprong

Ik had de eer aanwezig te zijn bij de eerste bijeenkomsten over het Knarrenhof en over Groepswonen in Westland. Voor mijn gevoel zijn de bezoekers in drie groepen te splitsen. De eerste groep bezoekt deze bijeenkomsten in de hoop om…
Lees verder

Alert en actief ….

Actief en alert . . . Soms zijn we als Seniorenraad Westland trots op zaken, die we hebben bereikt of waar we invloed op konden uitoefenen. Zo gaf de Raad in januari brede steun aan de ‘Visie Wateringen 2030’. Hierin…
Lees verder