Digitaal vaardig

Toen ik bij de Seniorenraad Westland kwam, werd al snel duidelijk, dat wij niet alleen voor de oudste groep senioren zijn, maar zelfs voor de toekomstige senior. Wij gaan ervan uit dat de meeste toekomstige senioren digitaal vaardig zijn.
‘Hoe redt u het in de digitale wereld?’ vroeg omroep MAX haar leden. Met veel reacties tot gevolg …
Sommige reacties begrijp ik. Als de niet digitaal vaardige senior, die vlakbij het gemeentehuis woont, een nieuw paspoort of rijbewijs nodig heeft en zij loopt er naartoe, dan zegt men dat zij eerst digitaal een afspraak moet maken. Een afspraak maken klinkt logisch; dat doe je ook voor de dokter. Maar in mijn ogen zou een vriendelijke medewerker deze mevrouw meteen kunnen helpen door bij een scherm in het gemeentehuis samen een afspraak te maken. Dat betekent, dat ze later terug moet komen, maar ze is in ieder geval digitaal geholpen.
Sommige reacties doen mijn wenkbrauwen fronsen. Zo was er een mevrouw, die weigerde haar
kinderen in te schakelen, toen ze na het overlijden van haar man bankzaken moest regelen. Deze
vrouw wil haar kinderen niet lastig vallen en vindt dat de bank haar moet helpen.
Mijn vader heeft gemakkelijk financiële taken aan mij overgedragen; hij noemde mij zijn financiële
voogd. Ik was blij hem te kunnen helpen en met het internetbankieren is veel mogelijk zonder het
huis te hoeven verlaten. Op de site van Betaalvereniging Nederland reageerde iemand dat hij, net als ik, blij was zijn demente moeder te kunnen helpen. Op deze manier kon hij ook in de gaten houden of zijn moeder niet werd gemanipuleerd. En gelukkig is er ook de coach van de bank, die meekijkt of deze zoon geen misbruik maakt van zijn moeder.
Bijna één op de vier 75-plussers heeft thuis geen internet. Dat is jammer. Als Seniorenraad Westland vinden we dat als de senior wel wil, maar niet kan, dat hij of zij daarin gefaciliteerd zou moeten worden. Hierover zijn we in overleg met de gemeente. Daarover later meer.
Gerard van Daalen
Bent u digitaal vaardig genoeg om te reageren? info@seniorenraad-westland.n