Enquête senior-vriendelijk wonen

Beste Senior,

Wij, Seniorenraad Westland, willen in samenwerking met de Westlandse woningbouwverenigingen, ASDW, en zo nodig diverse politieke partijen, gezamenlijk overleggen hoe we de wethouder ‘WONEN’ en de overige raadsleden van het College Westland kunnen overtuigen hoe toekomstige seniorenappartementen gebouwd dienen te worden!

Onze insteek is dat, als er genoeg goede seniorenappartementen gebouwd worden en de senior wil/kan verhuizen, er dan veel grote eengezinswoningen vrijkomen voor jonge gezinnen, zodat niet alles met vrijstaande eengezinswoningen volgebouwd hoeft te worden.

Maar voor het zover is moet er nog veel worden onderzocht.
Ons vermoeden is, dat wat er nu volgens de Woonvisie gepland staat, totaal niet aansluit op de verwachting die een senior heeft van een appartement.
Het valt ons op dat als er appartementen gebouwd zijn met de doelstelling dat hier senioren op zullen reageren er dan achteraf ook redelijk veel jongere Westlanders in gehuisvest worden.

Bij navraag tekenen we vaak de volgende reactie op:
‘Ik / wij ga(an) niet naar een appartement, omdat dit vaak te klein is, met te weinig kamerruimte, met te kleine keuken, met te weinig en te kleine slaapkamers, met te weinig bergruimte. Laat staan … ‘Waar droog ik mijn wasgoed?’ Want een waslijntje op het balkonnetje spannen . . . ho maar.

Reden voor ons om Westlandbreed een grote enquête te houden onder alle Westlandse senioren, die nu nog vaak in een te grote eengezinswoning wonen en die best willen verhuizen, maar geen geschikt appartement kunnen vinden.

Vraagstelling:

Graag verzoeken wij u om de vragen goed te bekijken en duidelijk in te vullen, zodat wij, met gefundeerde gegevens, met het college kunnen gaan praten over hoe in de toekomst echt gebouwd moet worden.
In eerste instantie gaat het om de woning, deze moet natuurlijk voldoen aan het huidige bouwbesluit.
(Alle extra voorzieningen in de woning zijn nu nog niet relevant, deze komen pas bij vervolggesprekken aan bod).

Aankruisen wat van toepassing is:Bereid om te verhuizen mits(vereist)

Kruis aan voor 'Ja'(vereist)