WELKOM

bij de
Stichting Seniorenraad Westland

______

Nieuwe link:

'NEMO Kennislink'

'Koopkrachtberekenaar'

__________________________________________

 

WMO - eigen bijdrage :

maximaal 19€ per maand

(zie berichten)

______________________________________________

Rijbewijskeuring in 's-Gravenzande:

 14 februari - 13 maart

(zie berichten)

____________________________________________

Leestopper:

'Bezette gebieden'

Arnon Grunberg

 

Seniorenjournaal

Senior in beeld'

Nieuws

 

ge-LINK-t

(klikken = weten)

NEMOKennislink

Taskforce Wonen en Zorg

______

 

Mond, spraak, arm/been . . . beroerte-alarm 

        bel 112!       

                                

Met ingang van 1 januari 2017 is de Stichting Seniorenraad Westland van start gegaan.

De  Seniorenraad wil de spreekbuis zijn van en vóór alle senioren in het Westland. Om het contact met de Westlandse senioren te realiseren zijn vijf commissies in het leven geroepen:

  • Wonen
  • Zorg en Welzijn
  • Werk en Inkomen
  • Mobiliteit en Vervoer
  • Communicatie en Voorlichting

De Seniorenraad Westland (met ANBI-status) bestaat volledig uit vrijwilligers (zonder vergoeding), die uit vrijwel alle Westlandse kernen afkomstig zijn.

Agenda

13+