Interview met Gerard van Daalen, Zorg & Welzijn – Het Hele Westland

Pijlers van de samenleving: ‘Echt leuk om met mensen om te gaan’

Gerard van Daalen, Zorg & Welzijn – Het Hele Westland – 8 december 2022: www.rodi.nl

Gerard van Daalen (62) zit in de commissie Zorg en welzijn van de Seniorenraad Westland. Hij is goed met spreadsheets, maar ook met mensen. “Ik ontdekte dat ik onbewust de juiste vraag kan stellen, zodat iemand getriggerd wordt om na te denken.”

Gerard van Daalen aan het werk voor de Seniorenraad Westland.
Gerard van Daalen aan het werk voor de Seniorenraad Westland. (Foto: Wolfgang van der Hoek)

Linda van der Klooster

Gerard werkt in de detachering. “Ik ben een post-hbo controller met een IT-tik. Ik ben dus goed in het bouwen van databases en spreadsheets. Ik krijg vaak opdrachten op het snijvlak van die punten. En dan te bedenken dat ik ooit moeite had met bepaalde delen van wiskunde. Zodra het om goniometrie ging, haalde ik onvoldoendes. Dat was de oorzaak dat ik niet meteen de IT ben ingegaan.”

Gerard kwam uiteindelijk terecht bij de Rabobank waar hij zich met administratie bezighield op verschillende afdelingen. Na tien jaar ging hij administratie en systeembeheer doen voor verzorgingshuis Pijletuinhof in Naaldwijk. “Toen kwam het in een stroomversnelling. Ik deed in een jaar tijd twee opleidingen tegelijk en daarna ben ik doorgestudeerd tot aan post-hbo niveau.”

Zo bouwde Gerard eigenhandig een aantal databases zoals een customer relations systeem, en een database voor een beursprogramma, dat is uitgerold naar meerdere hogescholen en universiteiten in dit land. Uiteindelijk ging hij bij een detacheringsbureau werken, inmiddels 23 jaar geleden. “In de detachering werk je steeds op andere plaatsen. Ik hou van afwisseling: steeds iets anders.”

Psychologisch

Met vijf collega’s deed Gerard een cursusdag. “We vulden een psychologische vragenlijst in. Aan de hand van vier tegenstellingen word je via verschillende vragen ingedeeld in vier kwadranten. Ben je introvert of extravert, vertrouw je op logica of juist op je gevoel. Leerzaam, want verschillende types werken anders. Ik had veel oh ja-momenten. Zo ontdekte ik dat ik onbewust de juiste vraag kan stellen, zodat iemand getriggerd wordt om na te denken.”

Gerard ontdekte dat zijn vrijwilligerswerk voor hem vooral draait om contacten. “Je hebt contact met mensen die je normaal niet snel spreekt. Ik vind het echt leuk om met mensen om te gaan.”

Het werken als vrijwilliger heeft Gerard van zijn vader. “Hij was tuinder, maar deed ontzettend veel vrijwilligerswerk. Hij heeft er veel vrienden aan overgehouden.”

Gerard volgde het voorbeeld van zijn vader. “Ik kwam eerst bij de jongerensociëteit van de kerk terecht. Daarna volgden verschillende functies binnen en buiten de kerk. Zo was ik vrijwilliger in een hospice en marktmeester van de kerstmarkt van de Oude kerk in Naaldwijk. Komend weekend is de markt weer en ga ik er lekker als bezoeker heen.”

Steun

In de krant las Gerard in 2017 over de startende Seniorenraad Westland. Hij besloot zich aan te sluiten. “Ik heb altijd het gevoel gehad dat er steun moet zijn voor senioren. Die groep doet weinig voor zichzelf als collectief. Ik kwam terecht in de commissie Zorg en welzijn.”

Met de Seniorenraad en zijn commissie ging Gerard aan de slag. “We schreven de Opvangnotitie, over opvang van Westlanders die om gezondheidsredenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Er waren te weinig plaatsen in Westland, terwijl de vergrijzing hier naar verwachting veel groter wordt dan in de steden rondom. Dat soort zaken moet goed geregeld zijn en dat was een echt gemis hier.”

In het laatste coalitieakkoord van de Westlandse gemeenteraad zijn onderdelen van de Opvangnotitie opgenomen. “We hebben als commissie van de Seniorenraad mee mogen praten en veel van onze onderdelen zijn in het akkoord terecht gekomen. Daar ben ik heel erg trots op, absoluut.”

Wonen

De Seniorenraad is ook van plan meer aan de slag te gaan met wonen en mantelzorg. “Dat is ook belangrijk in een veranderende maatschappij. Alternatieve woonvormen ter vervanging van verzorgingshuizen, nabuurschap. Een van onze speerpunten is om te gaan zorgen dat de mantelzorger daadwerkelijk ondersteund wordt. Dus niet alleen met een bloemetje, maar echt ondersteunen.”

De Seniorenraad gaat ook projectmatig werken. “Dus commissie-overstijgend. Een dergelijke werkgroep werkt gedurende een jaar aan één van de punten van het jaarplan. In die werkgroep kunnen leden van verschillende commissies zitten, maar ook externe deskundigen en andere partijen die mee willen praten.”

Zo gaat de raad aan de slag met woonruimte voor senioren. “Twee jaar geleden werd gezegd dat er voldoende seniorenwoningen waren. Dat was ook zo, maar ze voldoen niet aan de eisen van senioren van nu. Wij willen weten welke eisen senioren stellen aan eventuele nieuwe woonruimte. Ze willen best verhuizen om ruimte te maken, maar ze hebben altijd een redelijk betaalbare huur gehad en krijgen vaak te maken met een huursprong. Bovendien gaan ze er in ruimte op achteruit. Wij willen dat senioren zelf meedenken. Zij weten het best wat ze willen. We zijn dus op zoek naar vrijwilligers die willen meepraten.”

De Seniorenraad zoekt nog vrijwilligers; ook op projectbasis voor één jaar. Kijk op www.seniorenraad-westland.nl. Op www.westlandvoorelkaar.nl staan klussen en informatie voor vrijwilligers van alle leeftijden.