Logo

Het logo staat symbool voor

    • vitaliteit,
    • samenwerking,
    • positivisme.

Vitaliteit wordt weergegeven door vijf groene kroonbladeren.
Groen is de basiskleur van biologische gewassen. De kleur die tuinbouwgerelateerd is en daarom ook in de Westlandse vlag voorkomt. Het kernblad is lichter groen dan de buurbladeren en is gekozen om daadkracht, groeikracht van binnenuit te tonen.
Ook is een vijftal bladeren gekozen, omdat er vijf commissies zijn, waarop de Seniorenraad Westland steunt.
Het bestuur is de heldere, witte kern, waarin de vijf commissies participeren.
Tegelijkertijd kan het groene unicum gezien worden als het “speelveld”, waarbinnen  senior-ondersteunende samenwerkingsverbanden een relatie onderhouden met de witte kern, die als de Seniorenraad Westland acteert.
Een meervoudige betekenis dus, waarbij de visuele herkenbaarheid van het gekozen unicum gebaat is bij een in de kern eenvoudige figuratie.
Het omhooggerichte symbool straalt een positief karakter uit.
De Seniorenraad Westland wil de senior in raad en daad bijstaan. In een vitaal proces, waarbij kennis, ervaring, hulpvaardigheid en empathie kernwoorden zijn, kan door samenwerking en een positieve levensinstelling veel bijgedragen worden om de kwaliteit van leven te optimaliseren.