OV-eral?

Vorige week las ik de uitkomst van het participatietraject rond het Floragebied. Na een eerdere  verkenning in het AD reageerde ik in een column. Sommige zaken vond ik zot, zoals een dierentuin. Van andere ideeën fantaseerde ik verder: een regionaal ziekenhuis op het terrein van de veiling zou prachtig zijn; op de plaats van het behandelcentrum en de omgeving zag ik mogelijkheden tot uitbreiding van een gepland seniorencomplex.

Terug naar de door de gemeente gepubliceerde uitkomst. Ik kan me goed vinden in de groene plannen rond de Horti Campus en de gemengde woningbouw aan de Dijkzijde voor o.a. senioren: in de buurt van een kern en ruimte voor water en groen. Jammer dat men het beperkt tot zes woonlagen. Woningbouw is op afstand; meer etages lijkt me geen enkel probleem daar.

Ik benoemde de problemen rond de Elsenweg en zag één of twee fietspaden onder die weg door als oplossing. In dit stuk heeft men het over een groene verbinding, speciaal voor fietsers en voetgangers. Top.

Wat me vanaf het begin bevreemdde is een Openbaar Vervoer-knooppunt in het Floragebied. Een OV-hub op een bedrijventerrein? Mijn collega Jan sprak echter bevlogen over deze oplossing. Dan zou het OV-knooppunt in Naaldwijk verdwijnen. Nu maar hopen dat de OV-aanbieders met een goed plan komen om alle Westlandse kernen bereikbaar te houden. Dat is de vraag, want in bepaalde kernen is er geen OV. Tussen Ter Heijde en Monster rijdt binnenkort een busje met vrijwilligers. Dat hebben ze in Heenweg ook geprobeerd, maar daar was te weinig interesse voor.

Ja, er zijn alternatieven, zoals de regiotaxi en de Plusbus. Maar voor senioren is het wachten op en de onzekerheid over de komst van deze busjes een stressvolle situatie. Dat heb ik aan den lijve ondervonden.

Blijven we problemen houden met het OV, waarom dan niet op vaste dagen en tijden met kleinere busjes gaan rijden langs de kernen. Die busjes vergeten niet te komen! Eventueel uitgevoerd door de Plusbus. Overigens is dat niet mijn idee. Eerder spraken we André van den Berg van GBW. Alle eer aan hen.

Gerard van Daalen,

reacties: info@seniorenraad-westland.nl