HAND IN HAND


Onlangs stond er in het AD een artikel over alternatieve woonvormen voor jongeren in Westland.
Men vindt zichzelf eerder tegengewerkt dan ondersteund. GBW gaf aan ‘dat de gemeente wél
andere initiatieven ondersteunt, zoals groepswonen voor ouderen’.
Ik kreeg hierbij een beetje een Calimero-gevoel: ‘Zij zijn groot en ik is klein en da’s niet eerlijk’.
Jammer. Want ik ben van mening, dat we hierin samen kunnen optrekken, senioren en starters. Als
een dergelijk initiatief van de grond komt, levert de senior zijn huis in. En mocht dit huis nog te duur
zijn voor een starter, dan kan dit verkocht worden aan een uitdijend gezin, dat haar starterswoning
inlevert. Win-win zou ik zeggen.
Met de hoge woningnood zouden we als senioren en starters hand in hand moeten gaan om de
politiek nogmaals te attenderen. Nadat een petitie voor meer woningen voor starters, geïnitieerd
door ‘Jong’ Westland Verstandig, in de publiciteit kwam, hebben we als Seniorenraad gereageerd dat
dit ook voor senioren geldt. Ik hoopte de door mijn collega’s georganiseerde woon-enquête over de
wensen van de Westlandse senior te gebruiken om te zien in hoeverre die zou kunnen aansluiten bij
diezelfde wensen voor starters.
Twee weken geleden opende ik regioblad Groot Westland en zag daar twee volle themapagina’s over
groepswonen. O jee, dacht ik, dat versterkt de verschillen weer. Maar mijn goede collega Frits
gebruikte de juiste woorden gedurende zijn interview. ‘De woningnood is hoog. Het oude
verzorgingshuis is verdwenen. De Westlander verkast pas als het moet.’
Frits verwacht dat er in de toekomst andere woonvormen worden bedacht: ‘De Westlandse
initiatieven voor woongroepen zijn allemaal gestart voor en door senioren. Maar daar hoeft het
natuurlijk niet bij te blijven.’ Frits noemde hier specifiek mengvormen, waarbij jongeren en ouderen
naast elkaar leven.
Een prachtig idee. Tijdens een presentatie op ons derde Plustival (2019) verzuchtte een bezoeker dat
zij geen jongeren erbij wilde, want ‘dat was veel te druk’. Een gemiste kans. Want met flexibelere
senioren en zich goed aan afspraken houdende jongeren zie ik eerder kansen dan bedreigingen.
Gerard van Daalen
Meepraten over Wonen? Mail ons: infoseniorenraad@gmail.co