DOORZICHTIG

Na het zomerreces begint het College aan de laatste loodjes. De verkiezingen zijn in maart 2022. De komende maanden wordt een tijd om vooruit te kijken, maar vooral ook terug te kijken. Hoe heeft dit college gepresteerd  de afgelopen vier jaar?

Als Seniorenraad Westland hebben we goed kunnen samenwerken. Zowel met het College en de wethouder als de oppositie. Zoals ik eerder heb geschreven, valt het me vooral op dat het College en de oppositie (bijna) altijd tegenover elkaar staan. Nooit wordt er eens een verbond gesloten tussen collegepartij en oppositiepartij; de enige opvallende uitzondering betreft het verbond van lokale partijen om Islam-onderwijs te voorkomen in Westland. Persoonlijk had ik dit graag vaker gezien.

Na de Coronabeperkingen het afgelopen jaar trok de Tweede Kamer extra geld uit om eenzaamheid tegen te gaan. Verschillende partijen werden uitgenodigd om mee te denken. Het oorspronkelijk genoemde bedrag bleek veel minder te zijn dan het werkelijke budget. Was dit miscommunicatie binnen het gemeentelijk apparaat?

Of werd het verschil gebruikt om reeds bestaande initiatieven (mede) te financieren. Want dat heb ik eerder gehoord. Nadat Gemeente Westland trots aankondigde mee te doen met het project ‘Een tegen Eenzaamheid’  werden er vragen gesteld wat er met dat geld was gebeurd. De wethouder somde een aantal projecten op, die in het kader van ‘Een tegen Eenzaamheid’ waren uitgevoerd. Toen viel me op, dat er ook eerder bestaande projecten werden genoemd.

Ook heb ik u eerder verteld dat van budgetten, die voor senioren waren bedoeld, niet kon worden aangetoond, dat ze voor senioren gebruikt werden. Omdat dit als één grote ‘pot’ binnenkwam en werd verwerkt. Is het gigantische tekort op de Jeugdzorg deels gedekt door geld, dat eigenlijk voor anderen bestemd was?

Ik hoop oprecht, dat een volgend College die grote pot vooraf opsplitst in geoormerkte budgetten voor de juiste doelgroepen en dat zij, als ze budgetten noodgedwongen moet verschuiven, dit ook transparant aan ons meldt. De partij, die dat belooft, heeft mijn stem.

Gerard van Daalen

Ook een mening over dit College?  Reageer bij: info@seniorenraad-westland.nl