Categorie Ingezonden

Beschermd wonen

In Nederland krijgen we te maken met een forse achterstand in de bouw vanappartementen voor 65-plussers, met name als het gaat om beschermd wonen met diensten in combinatie met lichte zorg. Tot 2015 waren de verzorgingshuizen een collectieve voorziening, bekostigd…

Lees meer