Categorie Ingezonden

Variabelen binnen de 150 centimeter . .

Vier maanden geleden nog onvoorspelbaar, maar thans terugziende een stukje bizarre geschiedenis. Door een samenloop van fysiek-afwijkende omstandigheden binnen anderhalve meter van draaiende scanapparatuur terecht gekomen om binnenlijfse ‘delinquenten’ zichtbaar te maken. De dienstdoende ‘operator’ verbleef veilig op vele meters…
Lees meer

Senior . . . stressbestendig?

Ja en nee. Als ervaringsdeskundige heeft de senior in zijn bestaan, door de lengte van jaren, gemiddeld al de nodige ‘vuren’ doorstaan. Een scheiding kan je ten deel zijn gevallen of een aanrijding; het verlies van dierbaren of ruzie met…
Lees meer

Beschermd wonen

In Nederland krijgen we te maken met een forse achterstand in de bouw vanappartementen voor 65-plussers, met name als het gaat om beschermd wonen met diensten in combinatie met lichte zorg. Tot 2015 waren de verzorgingshuizen een collectieve voorziening, bekostigd…
Lees meer