Ingezonden

Ouder en zeker niet alleen  

Groepswonen. Op oudere leeftijd in een groep wonen: goed tegen onder meer eenzaamheid. Maar lang niet iedereen is er geschikt voor. Door Rineke van Houten  Elsiet de Groot (78) stelde zich op jonge leeftijd al voor hoe ze later met man…
Lees verder

Beschermd wonen

In Nederland krijgen we te maken met een forse achterstand in de bouw vanappartementen voor 65-plussers, met name als het gaat om beschermd wonen met diensten in combinatie met lichte zorg. Tot 2015 waren de verzorgingshuizen een collectieve voorziening, bekostigd…
Lees verder

Mooi oud worden is niet jong blijven

(ingezonden door Ruud Nouwen) Net als de vrouw bijna vijftig jaar geleden moet de oudere zich emanciperen. Weg met zielig, machteloos en uitgerangeerd. Op naar zelfbeschikking en zelfontplooiing, schrijft Hedy d’Ancona.Soms word ik aan een publiek voorgesteld. Als de presentator…
Lees verder

Wat als langer thuis niet langer gaat

Hierbij een verslag van mijn bezoek 11 april 2017 aan het symposium“Wat als langer thuis niet langer gaat.” Organisatie: Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam i.s.m. de drie ouderenbonden ROB, KBO Rotterdam en PCOB in het samenwerkingsverband OSO Rotterdam. Het was een dagvullend programma…
Lees verder

Ouder worden in verbondenheid met anderen

Lezing voor de KBO-themabijeenkomst over:‘Ouder worden in verbondenheid met anderen’ Berkel, 13 februari 2017 Prof. Dr. Jenny Gierveld, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), Den Haag,Faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam. Jenny Gierveld doet al ruim 50 jaar onderzoek naar eenzaamheid.…
Lees verder