Senior . . . stressbestendig?

Ja en nee. Als ervaringsdeskundige heeft de senior in zijn bestaan, door de lengte van jaren, gemiddeld al de nodige ‘vuren’ doorstaan.

Een scheiding kan je ten deel zijn gevallen of een aanrijding; het verlies van dierbaren of ruzie met de buren; ontslag uit de aanvankelijk zo vurig gewenste job of digitale fraude via het abusievelijk aanklikken van een fout e-mailtje.

De kunst is daar lering uit te trekken. Niet iedereen is daartoe in staat en zo beland je soms in een rollercoaster van verdriet, onbegrip of pessimisme. Als er dan ‘hulptroepen’ het voor je opnemen, is soms de ‘ontluikende’ stress geheel of gedeeltelijk te bezweren.

Nu door de uitzonderlijke situatie de afstand tot een schouderklopje of een bemoedigend gesprek op de vierkante meter onmogelijk is geworden, komt het aan op zelfredzaamheid en creatieve stressbestrijding. Lang niet iedereen is daartoe in staat, waardoor gebruikmaking van bijv. telefonische hulpdiensten (Vitis Welzijn) uitkomst zou kunnen bieden.

Het oplopen van de persoonlijke stress wordt mede veroorzaakt door de lengte in tijd van de van overheidswege opgelegde maatregelen. De risicogroep, waartoe de senior helaas behoort, ondervindt extra sociale belemmeringen door het nauwelijks in contact kunnen treden met familie, kennissen, buren. Natuurlijk is een babbeltje over de schutting of van balkon tot balkon vaak goed haalbaar en geeft de dag een ‘steuntje in de rug’.

Het feit dat we aan de basis over dit soort contacten oprecht gelukkig kunnen worden, geeft mede aan hoe ver we van elkaar zijn weggedreven door arbeidsambitie, niet-functionele drukdoenerij of apathie ten aanzien van egotrippers, politiek of reclamebombardementen.

Zo het schijnt gaan ons de ogen open met zicht op de werkelijk belangrijke ‘zaken des levens’. Als dat niet stressontluisterend werkt . . . ! Het zet ons aan voluit te genieten van de ‘details op de vierkante meter’, waar we eerst straal overheen keken, maar die nu diepgang aan ons denken en handelen geven. Pure winst bij de spagaat, waarin onze samenleving terecht is gekomen!

Bron: Seniorenraad Westland