Zorg-complex

ZORG-COMPLEX

Een aantal weken geleden plaatste mijn collega Diane een open brief aan wethouder Vreugdenhil inzake onze wens om spoed te zetten achter de plannen rond de oude Naaldhorst of snel met een tijdelijk alternatief te komen.

Even terug in de tijd. Een groepje van onze commissie Zorg & Welzijn heeft een notitie ‘Opvang’ opgesteld. Resultaat: Het is slecht gesteld met tijdelijke opvang na ziekenhuisbezoek: 17% van alle Westlanders kan niet in het Westland geplaatst worden. De revalidatiebedden, die er waren, zijn allemaal verplaatst buiten Westland.

Wethouder Piet (Vreugdenhil) en zorgaanbieder Pieter (van Foreest) kwamen kort na de notitie met een intentieverklaring om op de plaats van de oude Naaldhorst een zorgcomplex te realiseren. Na het tekenen werd het stil. Pieter drong bij de wethouder aan en uiteindelijk werd besloten het nieuwe zorgcomplex in twee fasen te gaan bouwen.

Dat was 2019.  Anderhalf jaar later is er nog niets van de grond gekomen. Over de volgende stap, een  haalbaarheidsonderzoek,  is ons niets bekend. De zorgaanbieder en zorgverzekeraars willen graag, maar de gemeente ligt dwars.

Informeel vernamen we, dat drie verschillende afdelingen van de gemeente het niet eens kunnen worden en dat het daardoor stagneert. Onbegrijpelijk. De wethouder haalt zijn schouders op, terwijl hij zijn schouders eronder zou moeten zetten!

Met mijn boerenverstand zou ik het hele project als volgt gestalte willen geven.                                    De gemeentelijke grond achter de Naaldhorst afgraven, zodat daar een ondergrondse parkeergarage kan komen, die met lift en (rol)trap verbinding krijgt met Behandelcentrum, Huisartsenpost en het te realiseren zorgcomplex. Meteen in gebruik te nemen, afdeling ‘Parkeren’ blij.

Als dat klaar is, gaat de Naaldhorst tegen de vlakte en verdwijnen de parkeerplaatsen voor de Naaldhorst, eigendom van Pieter. De enige ruimte, die overblijft, is een rondweg voor ambulance en een enkele parkeerplaats voor de arts van de Huisartsenpost. En een  mooi stuk groen voor het zorgcomplex. Afdeling ‘Groen’ blij.

Vervolgens is de weg vrij voor de bouw van het zorgcomplex. Eerste fase op de grond van de gemeente (slopen en bouwen tegelijk), daarna op de grond van Pieter. Afdeling ‘Zorg en Wonen’ blij.

In mijn fantasie lijkt het zo eenvoudig.

Gerard van Daalen,

www.seniorenraad-westland.nl