Zomercolumn: Even mijn hart luchten

Ik was zo verstandig geweest om in juni een aantal columns tegelijk te schrijven, zodat de seniorenraad gedurende mijn vakantie en de warme zomerdagen toch nieuwe aanvoer voor de website zou hebben. Maar gedurende de laatste weken hoor ik zorgwekkend nieuws. Daarom deze column met een aantal opiniestukken.

Westlandse ruimte voor de senior 1
Zoals u weet zijn we als Seniorenraad Westland warm voorstander van KDO (kortdurende opvang) bedden in het Westland. Een aantal commissieleden heeft een onderzoek gedaan naar allerlei vormen van KDO; hier zult u meer over horen . Daarnaast vinden we het erg belangrijk om een goed alternatief te vinden tussen thuis wonen en intramuraal wonen (verpleeghuis, gescheiden woon/zorg). Want dat is er nu niet. Als commissie Zorg en Welzijn hebben we uitgesproken, dat een dergelijk alternatief voor de Westlandse senior nabij de kernen van de Westlandse dorpen gesitueerd zou moeten zijn.

Eerder heb ik mijn zorgen geuit dat woningen, die voorheen aanleunden tegen verzorgingshuizen, nu wegens ontbreken van dat aanleunen eenpersoonswoningen zijn geworden. Niet meer exclusief voor senioren dus. Daarnaast verdwijnt de ruimte van de oude verzorgingshuizen om plaats te maken voor exclusieve appartementen voor de meer vermogenden onder ons, of alternatieven, die niet specifiek voor de Westlandse senior zijn, zoals (groeps)woningen voor verstandelijk gehandicapten.

Die verzorgingshuizen staan nota bene nabij de dorpskernen! In Naaldwijk is de Dalton MAVO verhuisd. Al jaren staat de oude MAVO er verwaarloosd bij. Er is zelfs brand geweest in april. Onnodig om te schrijven dat een verpauperde school geen pretje is voor de buren. De grond is meerdere malen van eigenaar veranderd. Westland Verstandig heeft aangedrongen op een oplossing, maar ja de politiek of de ambtenaar bepaalt niets, dat doet de eigenaar. En die is bezig met een onderzoek, net als de voorgaande eigenaren. Ik zou zo graag eens met hen willen meedenken. Kunnen we zoeken naar een gezamenlijke oplossing, waarbij wij als Westlandse senioren geholpen zijn en de eigenaar van de grond ook?


Westlandse ruimte voor de senior 2
Persoonlijk ben ik groot voorstander van burgerinitiatieven. Gelukkig heeft de nieuwe Westlandse Raad aangegeven burgerinitiatieven te ondersteunen. Zo is een aantal van mijn collega’s van Zorg en Welzijn een aantal jaar geleden een burgerinitiatief begonnen voor een respijthuis in Naaldwijk. Helaas werden hun plannen doorkruist door het initiatief van gemeente, zorgverzekeraar en zorgaanbieder om een respijthuis in Ter Heijde te starten, genaamd Duinhof. Mijn collega’s besloten hun plan in de ijskast te zetten.

Wim Smit had een soortgelijk idee. Hij wilde respijtzorg in het gebouw van de oude Rabobank van Maasdijk. Dat heeft hij in alle kranten gezet, maar het is bij een plan gebleven, wellicht ook vanwege datzelfde Duinhof. Een aantal maanden geleden kwam Wim met een nieuw initiatief voor hetzelfde gebouw. Er zouden appartementen gerealiseerd worden en er kwam ruimte voor zorg, zoals fysiotherapeut, dokter, tandarts, apotheek en buurtzorg. Als commissie zijn we bij de presentatie van zijn plannen geweest en hebben de zorg geuit, dat er op dat moment nog geen enkele zorgaanbieder enige interesse had getoond en wij vonden 29 m² voor het kleinste appartement echt te klein voor een senior anno 2018, zeker vanwege het ontbreken van enige gezamenlijke ruimte.

Afgelopen week las ik een artikel op Westlanders.nu, dat de ruimte voor de zorgaanbieders gebruikt gaat worden voor 5 tot 7 extra appartementen. Nogmaals, ik juich burgerinitiatieven toe, dus alle hulde voor Wim Smit, maar hij lijkt gekozen te hebben voor het geld, want een appartementencomplex zonder gezamenlijke ruimte voor een kopje koffie en/of ontmoeting; zonder zorgaanbieders inpandig, dat is niet het appartementencomplex voor de Maasdijkse senior, dat we in het Westland zo hard nodig hebben, maar eerder een appartementencomplex voor de portemonnee of de status van de initiatiefnemers. Ook goed, maar wees daar dan eerlijk over.


(Westlandse) ruimte voor de senior 3
Terwijl ik deze column schreef kwam ik nog een relevant artikel tegen in het AD met als kop ‘Oudere kan niet verhuizen’. De Hypotheker had onderzoek gedaan naar de verhuiswens onder senioren. Hieruit kwam, dat de senior graag zijn grotere huis wil verkopen om een kleinere en/of gelijkvloerse woning te kopen of huren. Hierbij wil de senior zijn overwaarde ‘cashen’ en er leuke dingen van doen. Probleem is echter, dat er weinig huizen te koop staan en de prijzen hiervan hoog zijn. En huurwoningen zijn ook schaars en duur. Aan een typische seniorenwoning is echt een schreeuwend tekort aldus de Hypotheker. Ja zeker.

Een bijkomend probleem is het vinden van een geldverstrekker voor eventuele financiering. Uw vaste inkomsten zijn uw AOW en uw pensioen. Volgens Vereniging Eigen Huis krijgen ouderen soms onterecht geen financiering. Beide partijen vinden dat er meer aandacht moet komen voor de oudere huizenbezitter, zeker met het oog op de vergrijzing. Mag ik hierbij aanvullen, dat aangezien de vergrijzing in het Westland harder gaat dan in de stad, dit probleem hoog op de politieke agenda gezet zou moeten worden.


Zorg-wekkend
Vlak voor het Westlandse reces hadden we als Commissie Zorg en Welzijn een oriënterend gesprek met een aantal leden van de nieuwe CDA fractie. Persoonlijk vond ik het fijn om hiervoor uitgenodigd te worden en ik vond het gesprek erg boeiend (Dit is een open uitnodiging voor de andere fracties ?). Tijdens dit gesprek vernam ik dat het ersoneelsprobleem in de thuiszorg zeer zorgwekkend is. Dat men al nee moet verkopen aan de klant. Zijdelings werd gemeld, dat dit personeelsprobleem niet alleen de zorg betreft. Ook de tuinbouw heeft grote problemen personeel te vinden op dit moment. Deze week las ik dat het ziekenhuis Bronovo in Den Haag zijn intensive care-afdeling zal moeten sluiten wegens datzelfde personeelstekort. Wie volgt?

We zullen moeten kijken naar alternatieven. In de zorg zoekt men zelfs niet-gekwalificeerd personeel. Dat zal heus niet voor de echte zware zorgtaken zijn, maar voor alle andere werkzaamheden en voor ondersteuning kan dit een oplossing zijn.
‘Geen personeel te vinden? Ik heb hier 350.000 man’. Deze tekst stond als kop boven een interview met Fred Paling, de nieuwe man van het UWV. Ik heb even geglimlacht en gedacht aan de Rotterdamse werklozen, die wel even in de tuinbouw zouden gaan werken. Maar dit bleek een interessant interview te zijn. Hij vindt, dat we de regie moeten pakken om in slechte tijden mensen voor te bereiden op een goede baan. De afgelopen jaren zijn er veel ontslagen geweest in de bouw en de zorg, maar tijdens de recessie wist iedereen al: straks komen we handen tekort en staan er tegelijkertijd mensen aan de kant.

Een schoolverlater die bij een gemeente aanklopt voor bijstand? Tot je 27e moet je blijven leren. Regel dan leerstages in een sector met toekomst. Daarvoor moeten in de regio’s werkgevers, gemeenten, scholen en het UWV samen naar hun werklozen en regionale arbeidsmarkt kijken.
Fred Paling blijkt goede ideeën te hebben. Niet wanhopig verstokte bijstandstrekkers voor de schuur van de tuinder dumpen, maar je in een recessie gezamenlijk voorbereiden op de mensen, die je in goede tijden hard nodig zult hebben.


Fijne zomer!


Gerard van Daalen