www. maxpensioenmanifest.nl

Steunt u ons morele appèl op de pensioenfondsen?

Pensioengeld is niet van de pensioenfondsen. Het is geld van miljoenen Nederlanders. Dat besef lijkt in de pensioenindustrie verdwenen. De serie Zwarte Zwanen toonde het aan. Schimmigheid, fouten, fraude en vriendjespolitiek komen veel voor. Dat moet anders. Daarom presenteren wij dit MAX Pensioenmanifest.

Wilt u een simpeler, eerlijker en goedkoper pensioenstelsel? Onderteken dan dit manifest! MAX overhandigt uw handtekening aan vakbonden, de pensioenindustrie, toezichthouders, regering en parlement. Wij roepen de pensioenfondsen op:

1. Betaal redelijke beloningen
Pensioengeld is collectief geld. Daarom moet voor beloningen in de pensioenindustrie dezelfde norm gelden als bij de overheid, de woningcorporaties en de zorg geldt. In de pensioenwereld dus geen salarissen boven de Balkenendenorm (WNT) van 187.000 euro.

2. Wees open over afspraken en fouten
Over het beheer van 1336 miljard euro aan pensioengeld van miljoenen Nederlanders moet maximale openheid bestaan. Schimmige deals met Wall Street wekken wantrouwen. Geheimzinnige constructies met vermogensbeleggers moeten openbaar. Fouten van pensioenfondsen mogen niet in de doofpot.

3. Zorg voor eerlijk en onafhankelijk toezicht
Geen belangenverstrengeling en dubbele petten meer. Pensioenfondsdirecteuren en bestuurders, beleggers, ambtenaren, hoogleraren, advocaten, de top van De Nederlandsche Bank en toezichthouders spelen elkaar nu regelmatig baantjes toe. Dat is niet meer van deze tijd.

4. Maak heldere en overzichtelijke pensioenregelingen
Pensioenregelingen zijn nodeloos ingewikkeld en vaak onuitvoerbaar. In interne stukken geven de pensioenfondsen dat toe. Stop die complexiteit. Nederlanders moeten begrijpen hoe hun pensioenuitkering in elkaar zit. Het gaat om geld van ons allemaal.

5. Stop met foute beleggingen
Pensioenfondsen maken soms op dubieuze manieren hoog rendement. Dat moet anders. Geen investeringen in bijvoorbeeld belastingontwijking, wapens, tabak, fossiele energie, slechte kerncentrales en de kap van tropisch regenwoud. Ook geen beleggingen in private equity-ondernemingen die Nederland en de Nederlandse werkgelegenheid schade toebrengen. (bron Omroep MAX)

9 reacties

 1. Een vrouw in een SMS, in het begin van de programme zegt het goed. Ze zijn ROVERS, en vol op corruptie. Wat kans heeft een gewoone mens in dit rottige maatschappij,en hun recht te krijgen

  • Beste Jane,

   Dank voor je “recht-uit-het-hart”-reactie. Spreekt voor zichzelf.

   GroeTon (ter Heijden).

  • Beste Wil,

   Dank voor je reactie. Een breed draagvlak kan veranderingen genereren. Het MAX-vehikel helpt dit heikele punt wellicht de “goede kant” op.

   GroeTon (ter Heijden).

 2. Werkgevers moeten worden geweerd worden uit de pensioenraden.Pensioen is achtergesteld loon,dus van de werknemers.
  Wil mij graag inzetten voor een eerlijker pensioenstelsel.

  • Beste Andries,
   Dank voor je aanvullende, functionele reactie.
   GroeTon (ter Heijden).

  • Beste Andries,

   Dank voor de aanvulling.

   Met vriendelijke groet,
   Ton ter Heijden.

 3. Meer dan schandalig is het, dat mensen die het grootste deel van hun leven betaald hebben om op hun oude dag een redelijk pensioen te hebben, zo worden BEDROGEN, ja met hoofdletters geschreven, want deze corrupte bedriegers hebben geen geweten.

  • Beste Trees,
   Dank voor je reactie.
   We zullen via een nieuwe “poll” dit item breder trekken.
   Met vriendelijke groet,
   Ton ter Heijden.

Reacties zijn gesloten.