Westlands ‘Knarrenhof’?

Een Westlands Knarrenhof ?

Een Knarrenhof is een vernieuwend woonconcept, waarbij mensen ervoor kiezen om met elkaar, maar wel zelfstandig, te wonen, iets voor elkaar te willen betekenen en actief trekker willen zijn om ‘het hof van hun wensen’ te realiseren.
Landelijk heeft de Stichting Knarrenhof inmiddels al 10.000 geregistreerde belangstellenden! Het eerste gerealiseerde project, in Zwolle, is een succes en krijgt veel aandacht en steun van het ministerie, gemeenten en maatschappelijke organisaties.
De Seniorenraad Westland heeft het initiatief genomen om de belangstelling voor een Knarrenhof in het Westland te peilen.
Op dinsdag 26 maart a.s. is daarvoor een informatieavond in Het Centrum, Hoofdstraat 100 te De Lier. De avond begint om 19.30 uur en is vrij toegankelijk.
Er wordt uitgelegd wat een Knarrenhof is, welke ervaringen en projecten er zijn en hoe een plan tot stand komt. Onder gespreksleiding van Anja van der Eijk-Groeneveld kunnen daarna vragen worden gesteld.
De Seniorenraad hoopt dat er voldoende animo is om ook in het Westland te komen tot een “Trekkersgroep”, die – onder begeleiding van de landelijke Stichting Knarrenhof – de mogelijkheden in het Westland gaat uitwerken. Op dit moment is een concrete locatie nog niet in beeld. De Seniorenraad verwacht echter dat bij voldoende serieus geïnteresseerde belangstellenden voor dit woonconcept er tussen de duizenden woningen, die er de komende jaren in het Westland gebouwd gaan worden, ook ruimte moet zijn voor een dergelijk initiatief: een Westlands ‘Knarrenhof’.

(bron: Eric Borggreve)

4 reacties

 1. Wij zijn zeer geïnteresseerd. Gaarne zouden wij op de hoogte willen blijven van de verdere ontwikkelingen.

  • Beste Mariëtte en Ed,
   Het lidmaatschap van Knarrenhof.nl (15€) is sowieso een aanrader.
   De vervolg-informatie over de Westlandse variant (met locatie-diversiteit) wordt door het regioblad ‘Groot-Westland’ geventileerd.
   Specifieke vragen kunnen worden gesteld aan Jan Vink van de Seniorenraad Westland): jwvink@kabelfoon.nl

   Met vriendelijke groet,

   Ton ter Heijden.

Reacties zijn gesloten.