Senioren willen ACTIE!

Soms krijg je zomaar iets in je schoot geworpen, dat je dankbaar aanvaardt, omdat het een grote wens is van de Seniorenraad! Waar gaat het over?

Als Seniorenraad bezochten we ooit Serviceflat ‘Het Oude Land’, beter bekend als de Berkenflat, in ’s -Gravenzande. Persoonlijk was ik daar niet bij, maar ik hoorde vele positieve berichten hierover.

Na mijn onderzoek naar ‘Groepswonen voor senioren’ vorige zomer voor onze Facebookpagina (www.Facebook.com/SeniorenraadWestland), heb ik op een rijtje gezet hoe onze senioren vroeger woonden en hoe dat nu het geval is. En vooral . . .  zitten daar interessante toevoegingen tussen of vallen er gaten?

Ik hoor u, lezer, al zeggen: ‘Dat is niet zo moeilijk. We missen het verzorgingshuis.’ En inderdaad, ondanks dat groepswonen en andere bestaande tussenvoorzieningen dat gat een beetje opvult, blijft er wel degelijk een gat bestaan. Ik zie in het verzorgingshuis 3.0 een appartementencomplex voor senioren, die niet meer op zichzelf kunnen wonen en niet in staat zijn om in een groep te leven om daar hun bijdrage aan te kunnen leveren. De moderne ‘Berkenflat’ kan een voorbeeld van een dergelijk huis zijn.

De Westlandse gemeenteraad heeft ook ooit de Berkenflat bezocht en de wens geuit dat er meer Berkenflats in andere kernen van het Westland zouden moeten komen. Alleen is er naast die wens tot nu toe geen enkel initiatief ontstaan vanuit die Raad!

Westland Verstandig heeft een initiatiefvoorstel ingediend om medio 2021 concrete plannen te hebben voor een tweede Berkenflat in Westland. Daarbij wil Westland Verstandig dat uit de Raad, het College én de Seniorenraad Westland een actiegroep wordt gevormd, die met een daadkrachtige aanpak de eerste stappen gaat zetten tot de komst van één of meer ‘Berkenflats’. En . . .  in die actiegroep gaat de Seniorenraad met groot plezier zitten, omdat wij dit van groot belang vinden.

Het College heeft daarop gereageerd, dat de raad alleen een faciliterende, stimulerende en soms participerende rol mag hebben. ‘Jongens, het is een actiegroep.’ We gaan eerst denken wat er nodig is in het Westland en wat we willen. Daarna volgt de financiële consequentie. Laten we in ieder geval beginnen!

Het voorstel wordt 15 juni besproken in het MO-overleg.

Gerard van Daalen,

www.seniorenraad-westland.nl