OP ZOEK NAAR…

Vier jaar geleden is een aantal actieve senioren op zoek gegaan naar geïnteresseerde vrijwilligers voor het samenstellen van een aantal commissies voor de op te richten Seniorenraad Westland. Deels zijn deze vrijwilligers overgekomen van de Senioren Advies Raad Westland.  U begrijpt, dat met name de senior geïnteresseerd was in een van deze vrijwilligersfuncties. Je bent toch na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op zoek naar een zinvolle invulling van beschikbare tijd.

Helaas krijgen we bij senioren te maken met problemen die bij de leeftijd horen. Zoals, na vier jaar actief te zijn in de seniorenraad is het wel mooi geweest. Het is toch enigszins een verplichting. Ook steekt ziekte de kop soms op, of erger. Onze commissie Zorg en Welzijn heeft kortgeleden van een tweede commissielid afscheid moeten nemen.

De Seniorenraad Westland kent vijf commissies, te weten Mobiliteit en Vervoer, Werk en Inkomen, Wonen, Zorg en Welzijn en Communicatie & Voorlichting. Al enige tijd zijn we als Commissie Zorg & Welzijn van mening, dat welzijn ook te maken heeft met een fijne woonplek. Vandaar dat in onze commissie een lid van Commissie Wonen de commissie vertegenwoordigd is tijdens onze vergaderingen en andersom.

Halverwege deze septembermaand zullen alle leden van de Seniorenraad zich buigen over het reilen en zeilen. Kortom: evaluatie van de afgelopen vier jaar en hoe we de komende vier jaar willen zien. U begrijpt uit deze column, dat mijn voorkeur zou zijn, dat in ieder geval Wonen en Zorg & Welzijn één commissie worden , waarbij specifieke onderwerpen door deelgroepjes voorbereid kunnen worden. De evaluatie zal uitwijzen of dat wenselijk is.

U vraagt zich nu af vast af……. waar slaat de titel  van deze column dan op?

Op dit moment hebben we bij de Seniorenraad Westland een vacature voor penningmeester.

Heeft u misschien tijdens uw werkzame leven een financiële job gehad en heeft u ervaring met begroting en financiële rapportages?

Weet u het een en ander over het aanvragen van donaties en subsidie? Heeft u tijd over en wilt u graag uw bijdrage leveren aan deze bloeiende Seniorenraad?

Dan zijn we op zoek naar u!

Mail (infoseniorenraad@gmail.com) of bel ons (0174-623996).

Gerard van Daalen