Omarm

In het laatste MO overleg van dit jaar eind november was een aantal punten interessant voor de Westlandse senior. Allereerst de soap rond het resultaatgericht indiceren op huishoud-uren. Daar is zowel door de Seniorenraad als door anderen genoeg aandacht aan besteed. Men sprak die avond veel over huisvesting in Westland. De wethouder sprak zijn zorgen uit, dat er veel plannen zijn en weinig ruimte is om te bouwen. Als Seniorenraad staan we achter het idee, dat het niet anders kan om qua bouw de hoogte in te gaan. Liever woonruimte voor alle Westlanders en een beetje meer schaduw en minder uitzicht voor de individuele Westlander dan de woningnood te laten bestaan.

Gemeentebelang Westland noemde in haar rondvraag over wooncoaches ons ‘Plustival’. Eén van de publiekstrekkers van dit festival waren volgens GBW de vrijwillige wooncoaches. De wooncoaches zouden pas om half drie starten. Omdat een uur daarvoor reeds bezoekers stonden te wachten zijn ze eerder begonnen en hebben ze de hele middag gesprekken gevoerd. Dit project ‘Wooncoaches’ is een pilot van een jaar van Vitis Welzijn. Wij ondersteunen de constatering van GBW dat deze wooncoaches in een behoefte voorzien en vertrouwen op het College dat dit project blijft bestaan, nadat eind dit jaar de pilot eindigt.

Tijdens de Raadsvergadering van 12 november heeft Westland Verstandig een motie ingediend om het Manifest Waardig Ouder worden, dat Minister de Jonge heeft gepresenteerd, te omarmen als gemeente. Westland Verstandig wil dat een aantal zaken opgepakt dient te worden. Zo wil men van Westland een dementie-vriendelijke gemeente maken en een maatschappelijke stage voor jongeren invoeren. Ook is de wens om ouderenbeleid een prominentere rol te geven binnen het beleid en een Lokaal Ouderen-Woonakkoord voor de komende tien jaar op te stellen, samen met betrokken organisaties. Als Seniorenraad zijn we natuurlijk bereid te participeren hierin.

WV wil tevens een Ouderensportfonds beschikbaar stellen voor ouderen met een smalle beurs. Bewegen vinden we belangrijk voor iedereen, ook voor senioren. Een collega van Commissie Mobiliteit en Vervoer uitte de wens om ook gratis OV beschikbaar te stellen voor diezelfde ouderen met een smalle beurs. Net als de Gemeenteraad omarmen wij deze motie.

Gerard van Daalen