NIET BESTRIJDEN MAAR BETREDEN?

Het bestrijden van eenzaamheid was één van de speerpunten in ons beleidsplan.  Wij zijn er erachter gekomen, dat het ondanks ontelbare initiatieven erg moeilijk is om eenzaamheid te ‘bestrijden’. Sommigen nemen geen enkel initiatief om iets aan de eenzaamheid te doen en als we hen begeleiden is er op het laatst een reden te vinden om niet mee te gaan. Ondanks die eenzaamheid.

Afgelopen week hebben we als Seniorenraad onszelf geëvalueerd. De gespreksleider was die middag naar een presentatie van een ouderenbond geweest en daar sprak hij niet over het bestrijden, maar het betreden van eenzaamheid.

Als vitale senior, midden in het leven, kan je je niet voorstellen, dat je je ooit echt eenzaam zal voelen. Maar als je volledige, werkbare leven wegvalt na je pensioen, inclusief alle dagelijkse sociale contacten, dan kan het toch stil om je heen worden. In eerste instantie is die stilte wel even prettig, maar op een gegeven moment ga je dingen missen. Er is teveel tijd en er zijn te weinig contactmomenten.

Als door de tijd dan ook familie en vrienden wegvallen en het ouderdomsmonster strooit met beperkingen zoals immobiliteit, een broze gezondheid en kwalen als dementie, dan wordt het nog stiller. In je grote huis, waar je ooit met plezier introk. Want die rust van de polder was zo heerlijk tijdens je werkzame leven. 

Als Westlanders zijn we gewend vooruit te denken, maar denken aan ouderdom en alles wat daarbij hoort, is een taboe. In tegenstelling tot het landelijke actieprogramma van de overheid, één TEGEN eenzaamheid, probeerde de ouderenbond met deze presentatie de senior voor te bereiden op een toekomst MET eenzaamheid.

Eenzaamheid is een kwaal van alle leeftijden, maar de kans op eenzaamheid neemt toe als je ouder wordt. Door negatieve gebeurtenissen in het leven. Eenzaamheid is altijd een negatief gevoel en studies tonen aan dat eenzaamheid een negatief effect op ons welbevinden heeft.

Bereidt u zich voor op dit leven. Bent u eenzaam, zet u zichzelf ertoe om onder de mensen te komen. Om toch mee te gaan, ook als u zich onzeker voelt. U moet die eerste stap zelf zetten.

Wilt u reageren op deze column mail naar infoseniorenraad@gmail.com

www.seniorenraad-westland.nl

Gerard van Daalen