Midden in de maatschappij / PLUStival

Onlangs viel het blad “Westland woont, Westland leeft” in de bus. Ik heb even goed moeten zoeken naar wat er nu aan nieuwbouwwoningen wordt aangeboden. Vorig jaar was er nog een handig overzicht opgenomen van projecten, die in uitvoering waren of op de planning stonden. Nu ontbrak dat overzicht. Voor het overige trek ik de conclusie dat de aangeboden woningen vooral voor de happy few zijn. De vanaf-prijzen liegen er niet om en voor de rest staat het blad bol van de advertenties. Maar goed, dat hoort ook bij wonen.

Enigszins interessant was het artikel “Grote plannen voor het Westland”. Jammer dat we bij het voorzien in een van de primaire levensbehoeften (een dak boven je hoofd) na de schoongrondverklaringen, de broedende vogels, de vleermuizen en de potscherven van onze voorvaderen nu weer in de weg gelopen worden door het “Programma Aanpak Stikstof”. Je vraagt je af of er in Den Haag nog volk rondloopt dat het beleid goed op elkaar afstemt. Nog even en de bouwsector gaat dezelfde kant op als onze boeren. Nu de nieuwbouw toch plat ligt is er in elk geval voldoende tijd om te demonstreren.

Maar goed, wat doen wij als Stichting Seniorenraad Westland voor de huisvesting van onze ouderen? Volgens de statuten adviseren wij, gevraagd en ongevraagd, gemeenten, corporaties, aannemers, projectontwikkelaars en architecten. Kortom eenieder die woningen ontwikkelt, bouwt of plannen maakt of daar via zorgverlening, vervoer of inkomen mee te maken heeft. De commissie Wonen adviseert specifiek op het gebied van bouwen e.d.

Een paar voorbeelden:
• Voorstel tot herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis in Monster,
• In kaart brengen van braakliggende gronden en leegstaande gebouwen,
• Participeren in het Knarrenhof-overleg en de ontwikkeling van de gemeentelijke voorlichting omtrent het groepswonen,
• Zoeken naar herontwikkelingslocaties.
Met andere woorden: ‘Duwen en trekken’ om de vervulling van de woonbehoefte van ouderen te stimuleren.

Heel wat actuele onderwerpen, die ook aan de orde komen tijdens ons Plustival op 8 november (tussen 13:00-17:00 uur) in De Kiem in ’s-Gravenzande. Alle commissieleden zijn aanwezig om met u in gesprek te gaan en uw vragen te beantwoorden.

Jan Vink, commissie Wonen.