Het kan altijd erger . . .


Elke zondag is er op Netflix een nieuwe aflevering van Patriot Act. Elke keer wordt
een onderwerp op een komische manier uitgelegd. Laatst ging het over de zilveren
tsunami. Het aantal ouderen boven 65 jaar stijgt in Noord-Amerika van 47 miljoen in
2015 tot 88 miljoen in 2050. Zelfs in 2050 is de lijn nog steeds stijgend, in
tegenstelling tot de verwachting in Westland, waar even na 2040 het aantal ouderen
stabiliseert.
Als u als senior klaagt over het ouder zijn in Nederland, dan adviseer ik u deze
aflevering te bekijken. Senioren in Amerika bereiken hun pensioengerechtigde leeftijd
met veel te weinig financieel vet op de botten. Hierdoor moeten deze mensen nog
heel lang doorwerken om rond te komen: op dit moment werken 10 miljoen
gepensioneerden door en hun financiële situatie is slechter dan vóór hun pensioen.
Hoe komt dit? Voorheen betaalden werkgevers het pensioen voor hun werknemers.
Eind jaren ‘70 klaagden zij daarover. Hierdoor is het mooie pensioen veranderd in
een risicovolle inleg; dat risico komt volledig voor rekening van de werknemer. Daar
komt bij, dat men niet voldoende spaart; bijna de helft van de 55-plussers heeft
helemaal geen spaargeld opzij gelegd voor ‘de oude dag’
De derde pijler is de sociale zekerheid. Maar het Congres heeft niet genoeg gedaan
aan het aanpassen van sociale zekerheid, nu de bevolking steeds ouder wordt.
Dan is er nog de medische kant. Elke Amerikaan van 65 jaar komt in een gratis
voorziening, genaamd Medicare. Maar Medicare vergoedt langdurige zorg niet. Dat
betekent, dat u zelf moet betalen voor een verpleeghuis. Kosten? Meer dan
$100.000 per jaar. U kunt ook naar een verzorgingshuis of thuiszorg regelen. Dat
kost veel minder, maar beide mogelijkheden worden, in tegenstelling tot ons land,
niet gecontroleerd door de staat. Met allerlei excessen als gevolg.
En als deze ouderen geen geld hebben, wie gaat dat betalen? Het sleutelwoord is
‘de millennials’. Maar moeten zij niet sparen voor hun eigen pensioen?
Wat we hiervan kunnen leren is, dat we het in Nederland nog niet zo slecht hebben.
Er is spaargeld, er is een pensioenpot. En tegenvallers kunnen we opvangen. Met
z’n allen.
Gerard van Daalen