eHealth en Privacy

Als leden van de commissie Zorg en Welzijn krijgen we regelmatig uitnodigingen om presentaties over eHealth bij te wonen. Kort gezegd gaat eHealth over digitale toepassingen in de gezondheidzorg en uw gezondheid. U moet tenslotte langer thuis wonen. Alle hulp hierbij is welkom, ook digitale hulp.

Wat is dan het voordeel voor mij, zult u denken. Nu gaat u regelmatig voor onderzoek naar huisarts of ziekenhuis. U bent mobiel beperkt, dus het is elke keer een hele opgave. Wat zou het handig zijn als steeds terugkerende onderzoekjes thuis uitgevoerd kunnen worden. Daar hoeft u niet veel verstand van te hebben. U leert alleen hoe u het gebruikt. Elk resultaat van deze thuisonderzoekjes worden direct verstuurd naar uw arts. Hij (of zij) zal u periodiek op de hoogte stellen van uw gezondheidssituatie, maar als de uitslag verontrustend is, zal hij meteen actie ondernemen en u bellen per (beeld)telefoon of u een bezoekje brengen. En in het ernstigste geval meteen een ambulance bellen en uw eerste contactpersonen op de hoogte stellen.

Het lijkt me een zeer geruststellende gedachte, dat er iemand continu naar uw gezondheidssituatie meekijkt – ook al is dat een computer – en de juiste personen alarmeert als de situatie dat verlangt.

Toen we als Seniorenraad in januari van start gingen, is een collega al snel naar zo’n presentatie over eHealth gegaan. Hij kwam enthousiast terug, maar verwachtte niet dat het voor het eind van deze eeuw ingevoerd zou zijn in het huishouden van de thuiswonende senior. Dit, omdat het een probleem geeft met de privacy van de senior.

Ik zou een discussie willen starten over wat nu belangrijker is: 1) het welzijn van de oudere en geruststelling van zijn/ haar mantelzorgers of de privacy van de oudere. (Let wel, ik heb het niet over de gevolgen van privacy bij slechte beveiliging van hard- en software; dat is een ander onderwerp).

Als zoon van een slecht ter been zijnde kwakkelende (bijna) 90-jarige vader zou het mij geruststellen als er sensoren in zijn huis zijn gewone gang van zaken vastleggen en ons waarschuwen als er iets afwijkend gebeurt met hem in of buiten zijn huis. Wij kunnen er namelijk niet altijd zijn. Het feit dat hij continu in de gaten wordt gehouden, stelt niet alleen ons als mantelzorgers gerust. Het is ook voor mijn vader een geruststellende gedachte, dat hij snel ontdekt kan worden, als hij gevallen is en niet overeind kan komen.

Mocht privacy toch een struikelblok blijven, dan zal ik met plezier een verklaring van geen bezwaar tekenen.

Gerard van Daalen, Commissie Zorg & Welzijn, oktober 2017