De Westlandpas en de seniorenraad

Sinds de start van de Seniorenraad Westland is tijdens de vergaderingen van Commissie Zorg en Welzijn regelmatig gesproken over de Westlandpas en wat die voor de Westlandse senioren zou kunnen betekenen. Persoonlijk was ik sceptisch; ik heb regelmatig de website bekeken en vanuit dat oogpunt leek deze pas me meer een soort promotie voor de Westlandse winkeliers/ ondernemers.

In de vergadering van 11 oktober was de initiatiefnemer van de Westlandpas uitgenodigd om halverwege aan te schuiven. Zijn naam is Jochem van Immerzeel en hij is al 14 jaar geleden begonnen met dit initiatief. Hij vertelde dat de Westlandpas aan het eind van dit jaar ‘live’ zal gaan; per januari 2018 neemt de pas de technische uitvoering op zich van Stichting Leergeld.

De pas lijkt een beetje op de Rotterdampas: voor iedereen. Een van de 3 uitgangspunten van de WestlandPas is dat wij vinden dat iedereen moet kunnen participeren aan de samenleving ongeacht hun afkomst, financiële situatie en leeftijd.

Het betreft niet alleen een platform voor de middenstand maar een pas waarmee iedereen op cultureel-sportief-educatief-recreatief terrein korting kan vragen. Gestreefd wordt naar deelname van een 100-tal verenigingen en organisaties. Op dit moment zitten er standaard 35 deelnemers in het pakket ( o.a. VITIS, Middenstand, Bibiotheek, BIZ, MUB) De pas gaat € 5 kosten en kan duurder worden als er meer aanbod is waar binnen de pas gebruik van gemaakt worden. Jochem gaf ons de vraag mee welke zaken wij kunnen aandragen die voor Westlandse senioren van belang zijn.

Als commissie zijn we gaan brainstormen over alle mogelijkheden. We zijn ons ervan bewust dat we ideeën aanreiken die mogelijk al onderdeel uitmaken van de Westlandpas of waar men al mee bezig is. Vooraf echter de vraag: . Welke specifieke voordelen zijn er voor ouderen en hoe zorg je dat de Westland Pas soelaas biedt juist voor de ouderen met een smalle beurs!! En hoe maak je dat duidelijk? Je zal begrijpen dat juist dat het gene is waar de Seniorenraad voor staat. Belangrijk om dat helder te krijgen. In het kader van het thema van het Plusfestival: hoe zorgen we ervoor dat senioren (meer gaan) bewegen? We denken aan lidmaatschap van diverse clubs, zoals Fitness, zwembad, dans-, wandel- en sportclubs. Maar ook: specifieke tijden voor ouderen.

Qua mobiliteit kan je denken aan een opfriscursus rijvaardigheid. Wellicht kan de pas gecombineerd worden met een abonnement op de Plusbus, regiotaxi of openbaar vervoer.

De senior zal langer thuis moeten blijven wonen. Daar kan hij of zij wel hulp bij gebruiken. Denk aan een glazenwasser, tuinonderhoud, een klusjesdienst, schilder, huishoudelijke hulp of –zorg. En bepaalde veiligheidsvoorzieningen en zorgondersteuning Of computerhulp via Student aan huis.

Daarbij mag de persoonlijke verzorging van de senior niet ontbreken: een kapper, pedicure of manicure, fysiotherapeut.

De jonge senior is nog erg actief. Op het gebied van cultuur denken we aan samenwerking met Cultuurweb, de cultuurschuur, kunstuitleen, Westlandtheater de Naald, musea en bibliotheek.

Al brainstormend kwamen we op nog wildere ideeën. De Westlandse horeca zou een ontmoetingsplek voor senioren kunnen bevorderen door in daluren met korting koffiedrinken aan te bieden in combinatie met ontmoetingstafels voor senioren. Een Westlandse modezaak kan in diezelfde daluren, bijv. een speciale ochtend, een kleine modeshow geven en daarna hulp bieden bij het passen van kleding. Daarop voortbordurend kan elke winkelier wel iets verzinnen waarbij de senior wordt uitgenodigd om tijdens stille momenten bepaalde workshops te kunnen verzorgen, bijvoorbeeld een fotograaf die uitlegt geeft over digitaal fotograferen.

Zoals u ziet hadden we genoeg ideeen. Die hebben we doorgespeeld aan de initiatiefnemer. Die beloofde dat zij aan de slag gaan met onze suggesties om deze op te nemen in het aanbod van de WestlandPas.

Seniorenraad Westland Commissie Zorg & Welzijn

Eén reactie

  1. Beste commissieleden,
    Goed werk! Heel concreet, begrijpelijk en laagdrempelig.
    Als Westlandse senior kijk ik uit naar de Westlandpas, die het welzijn – ook op deze wijze – absoluut verrijkt.
    GroeTon (ter Heijden)

Reacties zijn gesloten.