Crisismanager gezocht

Twee weken geleden bespraken we als Seniorenraad de Coronacrisis en de gevolgen daarvan voor ouderen.  We waren het er over eens, dat, als gevolg van schaarste, veel zorgpersoneel aan hun lot is overgelaten (verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg). Hierdoor waren afschuwelijke maatregelen nodig, zoals het sluiten van deze huizen. Prioriteiten stellen is goed, zolang je anderen niet volledig in de kou laat staan.

Heeft niemand dit zien aankomen dan?

China is ver van ons bed, moeten velen hebben gedacht. Maar er waren wel degelijk mensen die preventief extra beschermingsmiddelen hadden besteld voordat Corona Nederland binnenkwam. Ernst Kuipers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Erasmus MC en veelvuldig te zien bij talkshows op TV, had voor de zekerheid miljoenen extra mondkapjes besteld voor zijn ziekenhuis. De regering zou een voorbeeld kunnen nemen aan deze alerte heer.

Ook dichterbij was thuiszorgorganisatie Buurtzorg voorbereid. Gedurende de gehele Coronacrisis had deze organisatie voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar voor hun personeel.

Er moet een crisismanager worden aangesteld, die boven de partijen staat. Hij of zij zou voldoende budget moet krijgen om zelfstandig beschermingsmiddelen, testen en medicatie preventief te bestellen.

Op deze manier is het zorgpersoneel in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en andere cruciale beroepen voorbereid en heeft het voldoende beschermingsmiddelen. Waardoor deze huizen voortaan open kunnen blijven voor bezoek.

Eerder hebben we geconstateerd, dat de thuiszorg onder druk kwam te staan vanwege uitval door het Coronavirus. Hierdoor kwam de zorg soms voor rekening van de mantelzorger, die dit werk als vervanger zonder beschermingsmiddelen moest doen. Als Seniorenraad Westland vinden wij, dat dit absoluut niet mag gebeuren. Vervangt de mantelzorger de thuiszorg? Dan vinden wij, dat de thuiszorg voor beschermingsmiddelen zorgen, alsof deze mantelzorger bij hen in dienst zou zijn.

Nederland kan een voorbeeld nemen aan Taiwan. Taiwan reageerde veel sneller dan andere landen door het vliegverkeer met Wuhan direct na de eerste signalen plat te leggen.

Een land met 23 miljoen inwoners. Waar slechts zeven doden te betreuren zijn.

En dat zonder lockdown.

Gerard van Daalen