Bankgebouwgebruik …

Onlangs werd op de WOS melding gemaakt van de ingebruikname van het voormalige Rabobankgebouw in Maasdijk. Het gebouw zou vanaf 11 januari een nieuwe functie en nieuwe bewoners krijgen. Namelijk een groep jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Op zich geen nieuws voor de Westlandse senior. Echter, in dit stuk wordt gemeld, dat het aanvankelijk de bedoeling was om onder de noemer ‘Huize de Bankier’ hier ouderen te laten wonen, die behoefte hebben aan een lichte vorm van verzorging. “Daar bleek echter weinig behoefte aan”. Dat laatste behoeft enige duiding van onze kant.

Ooit wilde Wim Smit een respijthuis realiseren in dit gebouw, samen met Lievaart Vastgoed.
Het waren ambitieuze plannen. Er zouden ook meerdere vormen van zorg gehuisvest worden in dit pand. Dit werd gepresenteerd tijdens een open dag, waarbij meerdere leden van de Seniorenraad aanwezig waren. Al snel hoorden we in het informele circuit, dat nog geen enkele zorgaanbieder was gecontracteerd. In die plannen bleek er geen gezamenlijke ruimte opgenomen te zijn voor de bewoners en sommige appartementen waren erg klein, ongeveer 29 m². Volgens ons té klein voor huidige maatstaven. We hebben onze ideeën en opmerkingen doorgegeven aan Wim Smit, die op een bepaald moment afhaakte.

Lievaart Vastgoed besloot vervolgens een nieuw plan te presenteren met meer appartementen, maar ook een gezamenlijke ruimte. Er was iemand ingehuurd, die ondersteuning zou kunnen bieden aan de bewoners. Dat betekende echter wel enorme huurprijzen van 600 tot 1850 euro, maar daarnaast ook extreem hoge servicekosten (tussen 500 en 800 euro). Voor senioren, die dergelijke bedragen per maand kunnen betalen, zijn er mooiere alternatieven met meer ruimte. In onze ogen was dit project gedoemd te mislukken.

Halverwege vorig jaar was er opeens contact met Ons Buitenhuis uit Maassluis, die woonruimte zocht voor jongeren met verstandelijke beperking. Volgens het artikel van de WOS gaf de gemeente Westland groen licht voor hun plan. Als je googelt vind je artikelen, waarin meerdere politieke partijen bezwaar hebben met de gang van zaken rond het Rabobankgebouw.

In onze ogen is er meer dan voldoende behoefte aan betaalbare appartementen. Dat hebben we gezien tijdens presentaties over groepswonen.

Gerard van Daalen