Alert en actief ….

Actief en alert . . .
Soms zijn we als Seniorenraad Westland trots op zaken, die we hebben bereikt of waar we invloed op konden uitoefenen.
Zo gaf de Raad in januari brede steun aan de ‘Visie Wateringen 2030’. Hierin staat een amendement om HTM buslijn 21 door Wateringen te laten rijden. De commissie Mobiliteit & Vervoer pleit al jaren actief voor deze verlenging van buslijn 21. Door de unanieme instemming van dit amendement komter eindelijk een rechtstreekse busverbinding naar het Haga-Ziekenhuis zonder dat de Wateringer via Naaldwijk of Rijswijk moet omreizen.
We houden ons al jaren actief bezig met het chronisch tekort van tijdelijke opvangbedden in het Westland. Na gedegen onderzoek presenteerden we de ‘Notitie Opvang’ aan pers en politiek. Gevolgd door een intentieverklaring dat er op de plaats van het oude Naaldhorstgebouw een nieuwe ‘Naaldhorst’ gebouwd wordt met o.a. revalidatiebedden. Alleen duurt dit ons te lang; in de tussentijd gebeurt er niets. Dat is vreemd, want zowel zorgkantoor als zorgaanbieder staan te popelen om te bouwen. Gelukkig wil het CDA druk zetten achter de plannen van de nieuwe Naaldhorst. De commissie Zorg & Welzijn heeft contact gezocht met het CDA om hen te ondersteunen in deze urgente situatie.
De commissie Werk & Inkomen heeft met succes de Westlandse senioren voorgelicht over bijv. financieel veilig ouder worden en het geven van bekendheid aan regelingen, waar senioren met een kleine beurs aanspraak op kunnen maken.
Presentaties over groepswonen heeft de gemeente samen met Centrum Groepswonen en de Seniorenraad al in meerdere kernen gegeven. Deze maand zijn er meerdere ‘eerste‘ bijeenkomsten om tot groepsvorming te komen.
Half februari zijn we naar de bijeenkomst over het ‘Deltaplan voor ouderen’ geweest, georganiseerd door Westland Verstandig. Daar werd uitgebreid gesproken over het zorgwekkende gat, dat het sluiten van verzorgingshuizen heeft achtergelaten. Westland heeft een goede tussenvoorziening nodig, waar senioren terecht kunnen, die niet meer thuis kunnen wonen, maar ‘te goed’ zijn voor het verpleeghuis. Westland Verstandig heeft een initiatiefvoorstel naar de Raad gestuurd om met een actiegroep de eerste stappen te zetten naar de komst van in ieder geval één dergelijke tussenvoorziening. De Seniorenraad participeert als deelnemer in deze actiegroep.
Gerard van Daalen