Aanleunwoningen die nergens tegenaan leunen

Tijdens het door de Seniorenraad georganiseerde Plustival in november, konden bezoekers hun NAW gegevens achterlaten, alsmede tips en ideeën. Zo heeft een mevrouw – laten we haar mevrouw S. noemen – zo’n kaart ingevuld. Zij woont in een aanleunwoning aan de Verdilaan in Naaldwijk. Deze appartementen bevinden zich vast aan het oude verzorgingscentrum Pijletuinenhof. Er is zelfs een directe toegang vanuit het appartementencomplex. Mevrouw klaagde, dat ze geen koffie meer kon drinken of een activiteit kon bijwonen, sinds de bewoners van het verzorgingshuis naar Schiereiland verhuist zijn en het gebouw leeg staat. Dat wil zeggen: behoudens de antikraak bewoners.

Mevrouw S. heeft een reden om te klagen. Zij heeft ooit met haar goede verstand een aanleunwoning gehuurd. Met dien verstande, dat ze qua (medische) zorg zekerheid had, dat die dichtbij was. En dat er qua sociale activiteit ook beroep gedaan kon worden op de activiteiten, die in het aanleunende pand georganiseerd werden. Dat is haar ontnomen toen het pand leeg kwam te staan. Voor dit sociale aspect is geen alternatief gevonden dichtbij in de buurt.
Voor een bezoeker met een ander probleem heb ik contact gezocht met Vestia en meteen dit probleem aan de kaart gesteld. Zij voelen zich niet verantwoordelijk voor het gemis van sociale activiteit. Het is nog erger: omdat de woningen nergens meer tegenaan leunen, worden ze als zodanig niet meer verhuurd. Ze staan nu bekend als ‘1-persoons woningen’, en zijn niet specifiek voor senioren. Dat betekent dat er inmiddels ‘jongere’ mensen een woning hebben betrokken.

Weer minder woningen voor senioren en dat is een serieus probleem. Daar komt bij dat geen enkele woningbouwvereniging geïnteresseerd is in het bouwen van sociale huurwoningen, omdat de grondprijs in het Westland relatief duurder is dan in bijvoorbeeld Den Haag. Dat heeft mede te maken met het maximaal aantal toegestane etages in Westland. En de gemeente biedt al een grondprijs aan van ver onder de kostprijs.

Het wordt nog erger. Begin deze maand gaf iemand een voorbeeld van sociale woningen, die gebouwd zijn in ter Heijde. Ook mensen uit andere delen van Haaglanden mochten zich inschrijven voor deze woningen. Uiteindelijk was de verhouding van het aantal inschrijvingen voor deze woningen 80:20. Let wel 80% afkomstig van buiten het Westland!
IK ben er nog niet. Tijdens datzelfde informele gesprek werd mij verteld, dat er in Den Haag steeds minder senioren wonen en in Westland steeds meer. Ik ben echt niet van eigen volk eerst. Maar hoe eerlijk is de huidige situatie voor de woningnood in Westland?


Gerard van Daalen


P.s. Er zal echt wat gedaan moeten worden aan het gemis van sociale activiteit bij deze aanleunwoningen. In deze aanleunwoningen wonen namelijk relatief oudere mensen, die niet echt mobiel zijn. Een alternatief aanbieden verder weg (Hof van Heden, Schiereiland) is geen optie. Wellicht kan de gemeente een afspraak maken met de huidige eigenaren van het gebouw Pijletuinenhof. Daarover volgende maand meer