Zwart gat . . . zichtbaar!

En daarmee is het nu officieel bewezen: zwarte gaten bestaan.

Bestaan zwarte gaten? Het lijkt misschien een beetje een rare vraag. Maar dat is het niet, zo vertelde onderzoeker Ciriaco Goddi, verbonden aan de Radboud Universiteit, een paar jaar geleden aan Scientias.nl. “Ondanks het feit dat de meeste mensen – waaronder zelfs kinderen – van zwarte gaten gehoord hebben, weten we niet of ze bestaan. We hebben nog nooit een zwart gat gezien.” Het vermoeden dat zwarte gaten bestaan, is gebaseerd op indirecte waarnemingen en theorieën. Zo wordt de aanwezigheid van een vermoedelijk zwart gat momenteel bijvoorbeeld afgeleid uit de wijze waarop materie en straling zich rondom dat vermoedelijke zwarte gat gedraagt. Maar het zwarte gat zélf zien en misschien zelfs fotograferen: dat wilde maar niet lukken.

Virtuele telescoop
Maar daar is nu dus verandering in gekomen. Onderzoekers zijn er namelijk in geslaagd om een zwart gat – of nauwkeuriger gezegd: de schaduw van de waarnemingshorizon – te fotograferen. Ze slaagden daarin door bestaande radiotelescopen wereldwijd samen te laten werken, zodat een gigantische virtuele telescoop ontstond.

Simulaties
Het is onderzoekers dus voor het eerst gelukt om een directe opname te maken van een zwart gat. En wat daarop te zien is, komt verrassend goed overeen met wat de onderzoekers verwacht hadden. “We hebben de foto ook vergeleken met supercomputersimulaties van verschillende modellen van zwarte gaten. Deze simulaties sluiten verrassend goed aan op de waarnemingen en maken het mogelijk om de eigenschappen van het zwarte gat te bepalen,” vertelt onderzoeker Heino Falcke. “Vorm en grootte van de schaduw passen perfect bij wat we hadden verwacht op basis van Einsteins algemene relativiteitstheorie en het bestaan van een waarnemingshorizon.”

Met deze eerste foto van een zwart gat is volgens Falcke een nieuw tijdperk aangebroken. Een tijdperk “waarin de ultieme grens van ruimte en tijd geen abstract concept meer is, maar een meetbare realiteit. Om de gevoeligheid te verhogen willen wij het EHT-netwerk uitbreiden en een millimetertelescoop in Afrika bouwen. Gelukkig hebben wij daar nu al de eerste steun van verschillende partijen en zelfs bedrijven voor.”

(bron: Scientias.nl)