Zorgverzekeraars verschaffen duidelijkheid …

Zorgverzekeraars hebben tijdens het laatste overstapseizoen beter gecommuniceerd over de voorwaarden en de prijzen van hun zorgverzekeringen.
Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Hij baseert zich daarbij op een rapport dat in opdracht van het ministerie is uitgevoerd.
“Begrijpelijk taalgebruik op websites en in polisvoorwaarden is verbeterd. Door één verzekeraar werd op onderdelen B1-taalniveau gehaald”, aldus Van Rijn.
Hij doelt dan op Menzis, die soms dit gewenste taalniveau van B1 heeft behaald. De andere verzekeraars gebruikten iets moeilijkere taal (B2) en ONVZ scoorde minder goed (C1).
Zorgverzekeringskaarten
De onderzoekers stellen dat er dankzij transparantieregels van toezichthouder NZa en bijvoorbeeld vergelijkingssites “veel heldere informatie” beschikbaar is zodat verzekerden een “weloverwogen keuze” kunnen maken.
Ook de vorig jaar geïntroduceerde zorgverzekeringskaarten kunnen hierbij geholpen hebben. Voor alle basisverzekeringen is er een uniforme zorgverzekeringskaart: op maximaal twee A4’tjes worden de belangrijkste polisvoorwaarden samengevat. Het is nog wel onduidelijk in hoeverre de kaarten in de praktijk veel gebruikt zijn.
Contractering
Ook vermeldden verzekeraars niet meer vooral een vanaf-prijs met een maximaal eigen risico en zijn ze duidelijker over met welke zorgverleners zij een contract hebben afgesloten.
“Voor wat betreft contractering is overal op een toegankelijke wijze inzichtelijk welke aanbieders van zorg door een zorgverzekeraar zijn gecontracteerd”, stelt Van Rijn. “Consumenten kunnen bijvoorbeeld zoeken op zorgsoort – soms ook op specialisme op aandoening – of op adres om zorgaanbieders in de buurt te zoeken.”
Toch blijven de achterliggende redenen voor het wel of niet contracteren van zorgverleners volgens het onderzoek onduidelijk: “Verzekeraars leggen echter nauwelijks uit waarom specifieke zorgaanbieders wel of niet worden gecontracteerd en welke rol kwaliteit hierbij speelt.”
Pgb
Ook is er onduidelijkheid voor gebruikers van een persoonsgebonden budget (pgb). Zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt voor het overnemen van bestaande machtigingen voor zorg of een eerder afgegeven toegangsverlening.
Maar dit staat vaak alleen in de polisvoorwaarden. De rest van de informatievoorziening hierover is volgens het onderzoek “minimaal”.
Contact
Hoewel zorgverzekeraars goed te bereiken zijn, zitten er grote verschillen in het beantwoorden van e-mails. Zo’n 12 procent van de onderzochte aanbieders van zorgverzekeringen kon niet per e-mail benaderd worden.
Van de rest gaf een deel (16 procent) geen antwoord op e-mails. En de kwaliteit van de antwoorden die verzonden waren, liet ook te wensen over. “De antwoorden die we ontvingen, waren nooit volledig juist én compleet.” (bron: NU.nl)