Zorg om banen in de ouderenzorg

De Nederlandse bevolking vergrijst de komende decennia in een rap tempo. Vooral de groep ‘oude ouderen’, de 75-plussers, groeit sterk. Deze ouderen wonen veelal zelfstandig, maar hebben daarbij wel ondersteuning nodig als zij met fysieke beperkingen te kampen krijgen. Het aantal mensen dat die zorg zou kunnen leveren, neemt de komende decennia echter juist af. In deze demografische ontwikkeling zijn 2 mogelijke oplossingen denkbaar: het aantrekken van zorgprofessionals uit onder andere het buitenland en het inzetten van zorgrobots en andere technologische innovaties.

(bron: Planbureau voor de leefomgeving, alwaar verdere uitwerking)