Zorg-buurthuis

Zorgbuurthuis in Westland?
Ontmoetingsplaats voor senioren met pluriforme zorgbegeleiding. Structureel van aard, waarbij de “menselijke maat” leidend dient te zijn.
Voorwaarden:
• Voorkom massaliteit, waarin de senior “kopje onder” gaat, dus beperkt van omvang.
• Zorg door vaste groep hulpverleners om herkenbare verbondenheid te stimuleren.
• Goede bereikbaarheid centraal in de dorpskern, bij voorkeur in een parkachtige setting
• Laagdrempelig, zowel letterlijk (rolstoelers) als figuurlijk.

De Seniorenraad Westland wil in samenwerking met gelijkdenkende partners (incl. geëngageerde politiek)  de mogelijkheid van dergelijke “ZBH’s” onderzoeken.
Realisatie mogelijk maken in samenspraak met Vitis Welzijn, zorginstelling en de gemeente.
Pilotstart in een der Westlandse kernen binnen een jaar te realiseren. (bron: SRW, “Communicatie & Voorlichting”)