WMO 2020 (eigen bijdrage)

In 2020 is de eigen bijdrage Wmo maximaal € 19 per maand
Vanaf 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt ieder huishouden een eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand voor hulp of ondersteuning.
Inkomen of hoeveelheid hulp tellen niet mee.
We kijken niet naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Ook maakt het niet uit of iemand veel of weinig hulp of ondersteuning krijgt. In 2020 betaalt ieder huishouden maximaal € 19 per maand. In 2019 was de maximale bijdrage € 17,50 per vier weken.

Let op
De meeste hulp of ondersteuning die de gemeente aanbiedt, valt onder de eigen bijdrage Wmo van maximaal € 19,00. In een enkel geval vraagt uw gemeente nog een aparte bijdrage in de kosten. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.

Partner + geen AOW = geen eigen bijdrage
Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.
Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt de eigen bijdrage maximaal € 19 per maand voor u samen.

Wat blijft hetzelfde in 2020?
De gemeente kan de eigen bijdrage verlagen voor alle inwoners in een gemeente.
De gemeente kan bepalen dat bepaalde inwoners geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Bijvoorbeeld voor mensen met een laag inkomen.
Betaalt u een eigen bijdrage voor de Wlz? Dan hoeft u geen eigen bijdrage Wmo te betalen.
De berekening van de eigen bijdrage voor beschermd wonen in een instelling blijft hetzelfde.

(Bron: www.hetcak.nl)