Westland Ontmoet daagt je uit . . . !

Graag vragen we in deze zomervakantie jouw aandacht voor WestlandOntmoet in 2020. Met de aftrap van de vierde editie van WestlandOntmoet op donderdag 16 juli in Monster, is het startschot gegeven. Het startschot om kleinschalige en laagdrempelige ontmoetingen voor WestlandOntmoet (in de periode van 24 september tot en met 4 oktober) te bedenken én aan te melden op de website www.WestlandOntmoet.nl.

Ontmoeten op gepaste afstand

Ontmoeten is altijd belangrijk, maar zeker in deze tijd waarbij veel mensen eenzaamheid ervaren. Er zijn genoeg mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, uiteraard op gepaste afstand en rekening houdend met de geldende maatregelen. Denk aan de mogelijkheden die bijvoorbeeld burendag geeft. Met elkaar in de wijk of buurt aan de slag en na afloop iets met elkaar drinken. Of een buiten-bingo in de straat. Neem even de tijd voor elkaar, ga een gesprek aan, deel je verhaal en luister naar elkaar.

Wij dagen jou uit!

Denk niet te moeilijk én niet te groot, de kracht zit vooral in de eenvoud, kleinschalig en laagdrempelig. Wij dagen jou uit om een kleinschalige en laagdrempelige ontmoeting te organiseren. Plaats de ontmoeting eenvoudig op www.WestlandOntmoet.nl. Iedereen kan een ontmoeting plaatsen, particulieren en organisaties. Deelnemen aan een activiteit is veelal gratis. Door de huidige omstandigheden is in veel gevallen aanmelden gewenst, zodat rekening gehouden kan worden met het aantal belangstellenden.

We willen elkaar door het jaar heen blijven ontmoeten, maar dagen je extra uit om dit jaar de nadruk op de ontmoetingen te leggen van 24 september tot en met 4 oktober.

Namens WestlandOntmoet

Bron: Westland Ontmoet