Werk via uitzendbureau

Uitzendwerk is van grote maatschappelijke waarde, vindt de branche zelf. Daar zit wel wat in, want uitzendkrachten werken gemiddeld 30 uur per week. In 2017 waren ruim 850 duizend uitzendkrachten aan het werk, waaronder veel 50-plussers, die steeds vaker werk vinden via het uitzendbureau.

In tien jaar tijd verdubbelde het aantal 45-plussers dat via de uitzendsector werk vond van ruim 100 duizend naar bijna 200 duizend. Ook blijken 50-plussers na werkloosheid sneller nieuw werk te vinden: bijna drie op de vijf uitzendkrachten van 55 jaar of ouder gaat binnen een jaar weer aan de slag als uitzendkracht. Dat staat in de Uitzendmonitor 2018 van brancheorganisatie ABU.
Uitzendwerk is ook een belangrijke opstap naar duurzaam werk voor WW’ers. ”Van alle WW’ers die na hun uitkering een uitzendbaan hebben gevonden, is 76% drie jaar later nog aan het werk. Dat zijn mooie resultaten die laten zien dat uitzendwerk van waarde is,” zegt ABU-directeur Jurriën Koops.

Uitzendkrachten werken gemiddeld 30 uur per week. Wat opvalt is dat in 2017 de helft van alle uitzendkrachten een contract van 36 uur of meer had. Dat percentage is in de loop van de jaren ook toegenomen: van 45% in 2009 naar 50% in 2017. Voor bijna zeven op de tien van alle uitzendkrachten is uitzendwerk de primaire dagelijkse bezigheid, 13% combineert uitzendwerk met ander werk en 9% met een studie (exclusief studenten).

(bron: Personeelsnet)