Weg vrij voor een nieuw pensioenstelsel

Het ledenparlement van de FNV heeft zich vanmiddag achter de uitwerking van het pensioenakkoord geschaard. Daarmee is de weg vrij voor een nieuw pensioenstelsel, een langzamere verhoging van de AOW-leeftijd en de mogelijkheid voor mensen met een zwaar beroep om eerder te stoppen met werken.

De 105 leden van het FNV-parlement stemden zojuist over het onderhandelingsresultaat waar de voorlieden van werkgeversorganisaties, vakbonden en het kabinet het half juni al over eens waren geworden. Uiteindelijk stemden er 64 leden voor en veertig tegen. Éen lid was niet aanwezig. 

Koolmees kan door

Door de ja-stem kan minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees door met het omzetten van de pensioenafspraken in wetgeving. Om de vaart erin te houden komt de Kamer binnenkort terug van het zomerreces om de uitwerking van het zwaarbevochten pensioenakkoord te bespreken. Koolmees lijkt te kunnen rekenen op een ruime Kamermeerderheid bestaande uit de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, aangevuld met oppositiepartijen SGP, GroenLinks en PvdA. Voor die laatste twee partijen was instemming van de FNV noodzakelijk. 

Koolmees zegt trots te zijn dat er breed draagvlak is om het pensioenstelsel te hervormen. ,,Het verdeelt op een realistische manier en zo eerlijk mogelijk de lasten en de lusten, en biedt voor alle generaties uitzicht op bestaanszekerheid voor de oude dag.’’

Dit akkoord komt geen dag te vroeg (Koolmees).

Volgens hem is er geen tijd te verliezen. ,,Dit akkoord komt geen dag te vroeg. Nederland had lange tijd het beste pensioenstelsel van de wereld. Maar die wereld is veranderd. Het fundament onder ons huidige stelsel is in de loop der tijd broos geworden. Met dit nieuwe akkoord hebben we straks weer het beste pensioenstelsel van de wereld – maar dan wel voor de wereld van nu en de toekomst, niet die van vroeger.’’

Het was de bedoeling dat de grootste vakbond zich twee weken geleden al zou uitspreken. Toen kwam het echter niet tot een stemming, doordat morrende leden het niet eens waren met de korte tijd die ze hadden gekregen om zich in de afspraken te verdiepen. Een aantal leden logde opzettelijk niet in tijdens de digitale vergadering, waardoor de stemming niet door kon gaan. Vandaag werd vanuit een hotel in Bunnik een nieuwe poging gedaan, die dus wel slaagde. 

Busker: ‘heel blij’

FNV-voorzitter Han Busker zegt ‘heel blij’ te zijn met de uitslag. Volgens hem zijn er ‘stevige discussies gevoerd’ en heeft hij de leden gezegd dat hij ‘zijn verantwoordelijkheid’ zou hebben genomen als de achterban het akkoord had verworpen. Busker zegt trots te zijn op de uitslag maar is ook opgelucht. ,,Het was een spannende dag.”

Het Ledenparlement uitte volgens Busker vooral zorgen over uitblijvende verhoging van pensioenen (indexatie) en de zwareberoepenregeling. De FNV-top heeft toegezegd bij de verdere uitwerking hier goed naar zal blijven kijken. Tegelijkertijd heeft Busker ‘geen garanties afgegeven’ over indexatie op korte termijn. ,,Ook het ledenparlement snapt in welke wereld wij nu zitten”, aldus Busker.

Volgens Busker is er ‘heel veel te doen’. ,,De komende tijd gaan wij geen vakantie vieren maar ervoor zorgen dat het goed geregeld wordt.” Meteen na de stemming belde hij met minister Koolmees. Die wachtte vanuit zijn ministerie vanmiddag op de uitslag. Hij komt straks met een reactie. 

Bron: AD