Weer meer deelnemers aan Burendag

Naar schatting een miljoen buren hebben zaterdag iets gezelligs met elkaar gedaan. In ongeveer zesduizend buurten in het hele land waren er activiteiten om de bewoners beter met elkaar te laten kennismaken. Zo zijn er bijvoorbeeld picknicktafels in elkaar gezet, straten schoongeveegd, spelletjes gespeeld en moestuinen aangelegd.

Mensen konden van tevoren een aanvraag indienen bij het Oranje Fonds, dat een financiële bijdrage beschikbaar stelt voor Burendagactiviteiten. Koffiemaker Douwe Egberts begon in 2006 met Burendag. Toen waren er 300.000 deelnemers.
Dit jaar (de twaalfde editie) deed voor het eerst ProRail mee. Medewerkers stonden klaar om langs het spoor met omwonenden in gesprek te gaan. De spoorbeheerder had daarvoor onder meer 23.000 kopjes koffie, 12.500 spoorkoekjes en 200 liter limonade paraat. (bron ANP)