Watertoren van Naaldwijk intact laten!

Het is al enige tijd stil rond het “modelleren” van de Naaldwijkse watertoren richting eigentijdse appartementenkolos. De vergaande (ver)bouwplannen hebben de gemoederen danig beroerd. Dat het tot de verbeelding sprekende monument een nieuwe functie waardig is staat buiten kijf. Nu kun je je blindstaren op dit tot nu toe solitaire plan. Verstandig is wellicht een fraai alternatief te bedenken, waar alle partijen “knuffelend” mee wegwandelen. Laten we de volgende betrekkelijk eenvoudige creatie eens tegen het licht houden.

Men neme de Naaldwijkse watertoren, waar buitenwerks niets aan toegevoegd wordt. Het enige dat zichtbaar van structuur en kleur veranderd is de opliggende halfronde “pet”. Vervang de huidige “pet” door een transparante, hardglazen topping met dezelfde afmetingen. Bijvoorbeeld met zeegroene uitstraling. Breng binnenwerks een vijftal vloeren aan, waarvan het centrale hart lichtdoorlatend is. Benut de binnenvallende, verticale lichtkolom optimaal om de vijf afdelingsvloeren aan te lichten d.m.v. “meesturende” wandspiegels.

Het zich verplaatsen door het gebouw gebeurt middels een liftcabine van bescheiden omvang (6 personen), tegen de binnenwand aangebracht. In noodgevallen kan men van een “remmende glijbaan” gebruik maken, die spiraalvormig aan de binnenwand is verankerd en overhuifd is. De woonfunctie vervalt met deze aanpassing, tenzij per leefvloer twee halfronde, energie-neutrale tiny houses worden gecreëerd.

Als kantoor , klein museum of volksuniversiteit kan de Naaldwijkse “bolknak” dan nog jaren als functioneel onderkomen én visueel pronkstuk vooruit. Voor (nog) betere ideeën houdt de website-redactie zich gaarne aanbevolen. (bron: Seniorenraad/CCV)