Wateroverlast bij hevige regen (BlueLabel)

BlueLabel Westland
In deze gemeente bestaat bij 12% van de
gebouwen de kans dat er water naar
binnen stroomt tijdens een hoosbui.

Label Percentage Kans op wateroverlast
A 66.9% geen kans
B 18.3% water tegen gevel
C 1.6% kans aanwezig
D 4.6% grote kans
E 5.3% water stroomt pand in
Bron: Bluelabel