Wat is wijsheid . . . ?

Regeringen over de hele wereld verzamelen wetenschappelijk-geschoolde experts rond zich om de meest zinnige maatregelen te treffen, die thans nodig zijn om met zo min mogelijk schade uit deze corona-crisis te komen.

In Nederland gebeurt dat ook. Wie de radio van dag tot dag beluistert over dit thema kan als leek zomaar een ‘Top Vijf’ samenstellen, die tot nadenken stemt.

  1. De regering heeft de laatste jaren de staatskas goed doen toenemen, waardoor het lage BTW-tarief weer terugkan naar 6%. Iedereen merkt dat direct in de portemonnee en het uitgavenpatroon verbetert, waardoor ook m.n. het midden- en kleinbedrijf een steun in de rug krijgt.
  2. Blijf – ook van overheidswege – benadrukken dat hamsteren feitelijk een a-sociaal aspect in zich draagt. Een direct negatief gevolg ervaren de voedselbanken, die niet of nauwelijks nog aanvoer van brood en groeten binnen krijgen, feitelijk de primaire levensbehoeften.
  3. Het creëren van een ‘Noodfonds’ voor bijv. eenmansbedrijven (ZZP), waarbij overbruggingsgeld rentevrij tijdelijk beschikbaar wordt gesteld met een vrije voet van bijv. 1000€ per maand.
  4. De economie, die zo geweldig floreerde met o.a. een laag werkeloosheidscijfer, krijgt nu klap op klap. Wellicht ook hier kan de uitzonderlijke situatie leiden tot een ‘grote schoonmaak’, waardoor dubieuze of onnutte bedrijfsvoeringen worden weggesaneerd.       
  5. Alle scholen sluiten komt nu dichterbij na de opname (IC-afdeling) van een besmette  leerling van 16 jaar. Hoeveel jonge mensen zijn hierdoor eveneens besmet? Het thuis-onderricht via digitale technieken kan oplopende leerachterstanden deels indammen. Van belang is hoeveel werkenden in de zorg- en veiligheidssector hierdoor hun taken niet kunnen uitvoeren, omdat zij tot ‘mantelzorg’ thuis zijn ‘gebombardeerd’.