“Wageningen” onderzoekt de Poelzone.

De universiteit van Wageningen doet momenteel in de Poelzone (tussen Monster, ’s-Gravenzande en Naaldwijk) onderzoek naar de diversiteit van flora en fauna. In samenwerking met de KNNV (veldbiologie) zullen op verdere termijn de resultaten van dit onderzoek bekend worden gemaakt. Tellingen naar dier- en plantensoorten vormen onderdeel van het onderzoek. Tevens worden monsters getrokken om nader te onderzoeken in het laboratorium. In ieder is cichorei aangetroffen op meerdere plaatsen in de Poelzone. Een prachtig initiatief om de mens van de natuur te laten genieten in haar vele verschijningsvormen. Dit 350 hectare grote voormalige glastuinbouwgebied is mede tot stand gekomen door de inzet van de gemeente Westland (Paul Moerman) en LTO Glaskracht (Leonie Claessen). (bron: Seniorenraad Westland)