Waarom ‘Soresdienst’?

Op 12 december 2017 publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau “De sociale staat van Nederland 2017”. Kort samengevat is de kwaliteit van leven van Nederlanders de afgelopen 25 jaar toegenomen. Maar er blijven ook nog hardnekkige problemen en ongelijkheden.

“De combinatie van een minder goede leefsituatie en niet-gelukkig zijn komt samen bij een groep waarbij sprake is van een stapeling van problemen in combinatie met weinig eigen mogelijkheden om de situatie te verbeteren.  Wat de zorgen over deze groep groter maakt, is dat meer dan de helft van hen aangeeft weinig regie te hebben over het eigen leven en ook geen kansen ziet om vooruit te komen in het leven.”

De Soresdienst is er voor deze mensen. Nederlanders die door een ingrijpende gebeurtenis: werkloosheid, scheiding, ziekte of ongeval in een voor hen uitzichtloze situatie terechtkomen. Maar ook Nederlanders die niet (meer) mee kunnen komen met de voortschrijdende technologie en digitalisering. De Soresdienst helpt hen de regie over hun eigen leven weer in handen te geven > www.soresdienst.nl.

(bron: Max.nl)