Waardig ouder worden . . .

De betekenis en waardigheid van een mens is en mag niet afhankelijk zijn van iemands leeftijd of van wat iemand kan. De problematiek rond het zogenaamde voltooid leven van ouderen heeft duidelijk gemaakt dat deze boodschap van belang is voor het maatschappelijk debat over ouder worden en voor het voorkomen van voltooid leven.

In het manifest ‘Waardig ouder worden’ dat samen met Max en politieke partijen in december 2016 en januari 2017 werd ontwikkeld, is dit vertaald in 10 concrete voorstellen. Deze voorstellen worden in 2017 ingezet in de politieke lobby en in het maatschappelijk debat. Voor het speerpunt zingeving gaat het dan vooral om de volgende zaken: herwaardering ouderdom (beeldvorming), bewustwording levenseinde, voorkomen eenzaamheid en aandacht voor spiritualiteit in welzijn en zorg bevorderen.

Door negatieve beeldvorming rond ouder worden en ouderen ontstaat meer weerzin tegen ouder worden en ouderen. Vanwege het welbevinden van grote groepen ouderen en vanwege de dubbele vergrijzing is herwaardering van ouderdom steeds meer een noodzaak in onze samenleving.

In de beeldvorming worden ouderen vaak eenzijdig verbonden met aftakeling en kosten. De betekenis en waardigheid van een mens is en mag niet afhankelijk zijn van iemands leeftijd of van wat iemand kan. Kwetsbaarheid is geen negatieve kwalificatie maar een menselijk gegeven, waar ouderen in toenemende mate voor komen te staan.

Onze samenleving waarin veel mensen heel oud worden, verdient het om meer te horen over de levenskracht en levenskunst van ouderen. Het vermogen om, zelfs in heel kwetsbare situaties, ook plezier en betekenis te kunnen blijven vinden. Veel ouderen ervaren in de laatste levensfase dat het belangrijkste in het leven niet draait om uiterlijke zaken of alsmaar jong blijven. Andere waarden komen daarvoor in de plaats. Veel ouderen bezitten het vermogen om ‘de zinnen te verzetten’. Laten we die levenskunst niet onderbelicht houden, maar juist versterken. Daarmee wint iedereen die oud wordt aan kracht en wint onze samenleving aan menselijkheid.

Bron: KBO/PCOB