Vliegveld in Monster . . . ja en nee.

Wie denkt dat de uitbreiding van Schiphol in Monster gaat plaatsvinden heeft het mis. Onmogelijke missie vanzelfsprekend, want een (tijdelijke) NAM-boortoren is al indringend genoeg.

Maar wie goed observeert ziet deze dagen honderden vliegbewegingen tussen de duinen en de behuizing lans de Rijnweg (hoge nummers). Een indrukwekkend schouwspel van het af en aan vliegen van zwermen grote Canadese ganzen, die zich tegoed doen aan de restanten van de maisvelden, die hier tot voor kort waren te bewonderen. De vijf ruime percelen worden successievelijk “afgegraasd” om de ganzenbuikjes te vullen. De 3 tot 6 kilo zware gans bezorgt de omwonenden nauwelijks last, want geen geparkeerde auto vertoont een poepdeken van jewelste. De exoten mogen bij overlast bejaagd worden, hetgeen tot op heden is uitgebleven.

Wel een toeristisch trekpleistertje voor wie vliegende fauna hoog in het vaandel heeft staan.

(bron: Rijnwegbewoner, bekend bij de Seniorenraad).