Verband tussen herpes en de ziekte van Alzheimer

De wetenschap weet nog niet precies hoe de ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt, maar het is duidelijk dat genetica, levensstijl en externe factoren een rol spelen. Het blijkt nu dat bepaalde stammen van herpes er mogelijk ook mee te maken hebben.
Uit een nieuw onderzoek is namelijk gebleken dat alzheimerpatiënten hogere concentraties van de herpesstammen 6A en 7 hebben (dit zijn niet de stammen die genitale herpes of koortslippen veroorzaken, maar de kinderziekte roseola, ook wel de zesde ziekte genoemd).
Het wordt gehoopt dat in de toekomst de onderzoeksresultaten kunnen helpen bij het bepalen van iemands risico op de ziekte van Alzheimer of bij het ontwikkelen van een nieuwe behandelmethoden. In Nederland lijden 270.000 mensen aan een bepaalde vorm van dementie. 70 procent van hen heeft de ziekte van Alzheimer.
Het onderzoek bevestigt de hypothese dat virale infecties een rol spelen in het ontstaan en de ontwikkelen van hersenaandoeningen. 
Volgens geneticus en co-auteur van het onderzoek Joel Dudley toont zijn onderzoek aan dat virussen op de een of andere manier hun genen transplanteren in de hersencellen van alzheimerpatiënten. Zijn theorie is dat deze genen andere genen activeren die in verband worden gebracht met een verhoogd risico op de ziekte.
Ongeveer 80 tot 90 procent van de mensen is drager van een van deze herpesstammen. Is dit reden om je zorgen te maken? Nee, want deze herpesstammen zijn niet de directe veroorzakers van de ziekte van Alzheimer, dan zouden namelijk veel meer mensen de ziekte krijgen. Het onderzoek toont alleen aan dat er een verband is tussen de herpesstammen en de ziekte van Alzheimer, maar niet dat dit een oorzakelijk verband is.
Bron: STAT News, Alzheimer Nederland