Veilig wonen à la ‘Knarrenhof’

Na overleg met Sophieke Klaver van de Knarrenhoforganisatie is het verstandig het in Westland voorlopig te laten bij één trekkersgroep voor de hele gemeente. Het breed naar buiten brengen van het Knarrenhofverhaal door de ‘groep-De Lier’ is dan per heden een eerste vereiste. Gebleken is dat de belangstelling uit diverse kernen komt, maar met name uit De Lier.
Het sonderen van een geschikte locatie voor dit unieke concept van gezamenlijk veilig wonen met veel privacy én alle voordelen van samenwonen is thans in De Lier wel op de agenda gezet.
Inmiddels zit de gemeente Westland ook niet stil en is er een ambtenaar aangetrokken die zich o.a. moet richten op het groepswonen en kleinschalige zorgprojecten. Deze heeft intussen tweemaal gesproken met Terry v.d. Heide van het Centrum Groepswonen in Den Haag. De Seniorenraad was daar ook bij. Terry schrijft een plan van aanpak voor de gemeente Westland. Dat betekent ook de organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten in het Westland. We zullen nog bekijken of die bijeenkomsten ook ruimte bieden voor het Knarrenhofverhaal.
Nieuwe belangstellenden voor de “Lierse Hof-variant’ kunnen zich melden via jwvink@kabelfoon.nl.

(bron: Seniorenraad Westland)