Urgenda (Urgente agenda)

Urgenda is de landelijke organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken. Aan de hand van het rapport Nederland op 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt en een concreet actieplan realiseert zij projecten op het gebied van duurzame bouw, mobiliteit, energie en circulaire economie. Hierbij wordt samengewerkt met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren.

Urgenda, een samentrekking van Urgente Agenda, is in 2007 opgericht door Jan Rotmans en Marjan Minnesma vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam en DRIFT, het Dutch Research Institute for Transitions. De eerste ideeën en strategie voor de letterlijke urgente agenda, stonden op de voorpagina van Opinie en Debat van NRC

Als zelfstandige stichting streeft Urgenda naar een circulaire economie die draait op duurzame energie en groene grondstoffen. De organisatie werkt vanuit een groot gevoel voor urgentie omdat grondstoffen schaarser worden en het klimaat veel te snel verandert. (zie: Interessante links: Urgenda)