Tuinders zuiveren gezamenlijk afvalwater.

Een groep van zestig Westlandse tuinders gaan gezamenlijk hun eigen afvalwater zuiveren. De ondernemers, samen goed voor 160 hectare glastuinbouw, ondertekenen daarvoor vrijdag een overeenkomst.

Volgens Laurens van der Lans, voorzitter van de coöperatie Tuinbouw Water Zuivering De Vlot, lopen de Westlandse tuinders voor op de wetgeving. Die verplicht tuinders vanaf 2021 hun eigen water te zuiveren. De betreffende tuinders hopen dit op 1 januari 2018 te bereiken.

De tuinders betalen voor de waterzuivering 1.100 euro per jaar per hectare. De verwachting is dat per jaar 300.000 tot 500.000 kubieke meter water wordt gezuiverd, dat is gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse verbruik van drieduizend tot vijfduizend tweepersoonshuishouden.

De coöperatie zal gebruikmaken van een speciaal zuiveringssysteem dat wordt aangesloten op de huidige centrale afvoer voor drainagewater.

Met de extra stap in de waterzuivering worden onder meer meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen uit het water gehaald. In de toekomst moet het water schoon genoeg zijn om als gietwater te worden hergebruikt in de tuinbouw. (bron: ANP)