Toeslagen en tegemoetkomingen

In Nederland zijn er allerlei landelijke toeslagen en tegemoetkomingen om huishoudens met lagere inkomens te ondersteunen. Bijvoorbeeld zorgtoeslag en huurtoeslag. Laat geen geld liggen! Ga regelmatig na waar je recht op hebt, en geef wijzigingen in je situatie altijd snel door. 

Op deze pagina

Huurtoeslag 

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid aan de huurkosten, voor huurders van zelfstandige woningen. Je hebt een zelfstandige woning als je een eigen voordeur hebt. Woon je in een kamer van een huis, dan kom je meestal niet in aanmerking. 

Of je huurtoeslag krijgt en hoeveel, is afhankelijk van je huur, inkomen, je vermogen en dat van je eventuele toeslagpartner of medebewoners. Heb je een laag inkomen? Dan ontvang je meer huurtoeslag dan iemand met een hoger inkomen. Bij een te hoog inkomen krijg je geen huurtoeslag meer. 

Proefberekening huurtoeslag maken

  • Wil je weten op hoeveel huurtoeslag je recht hebt? Maak dan een proefberekening. Zorg dat je gegevens over je huur, inkomen en vermogen bij de hand hebt.  Nu berekenen!

Tip: Soms veranderen de regels. Het kan dan zijn dat je eerder geen recht had op huurtoeslag, maar nu wel. Check het dus regelmatig. 

Hoe vraag ik huurtoeslag aan? 

Huurtoeslag krijg je niet automatisch. Je kunt dit aanvragen bij de Belastingdienst via Mijn toeslagen. Huurtoeslag krijg je aan het einde van de maand uitgekeerd, dus het is verstandig om huurtoeslag op tijd aan te vragen. Je kunt het ook met terugwerkende kracht aanvragen. 

Belangrijk: wijzigingen doorgeven 

Verandert je inkomen, of dat van je partner? Geef dit dan tijdig door aan de Belastingdienst. Zo voorkom je dat je later een groot bedrag moet terugbetalen. Behalve je inkomen zijn er nog meer veranderingen die je door moet geven. Lees hier om welke veranderingen het gaat

Tip: Verwacht je dat je inkomen gedurende het jaar gaat stijgen? Zet de huurtoeslag dan op een aparte rekening. Er is namelijk een kans dat je geld terug moet betalen. 

Te veel huurtoeslag ontvangen? 

Heb je te veel huurtoeslag ontvangen? Je krijgt daar dan bericht over na afloop van het kalenderjaar. De Belastingdienst zal eerst proberen om het bedrag te verrekenen met de resterende uitbetalingen. Ze houden dan een deel van je nog te ontvangen huurtoeslag in. 

Als dat niet mogelijk is, krijg je een brief met een acceptgiro. Dit bedrag moet je dan binnen zes weken terugbetalen. Lukt dat niet, dan kun je een betalingsregeling treffen. 

Informatie en hulp

Zorgtoeslag 

Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor je zorgverzekering. Tot een bepaald inkomen heb je recht op zorgtoeslag, als je ouder bent dan 18. Dit geldt voor zowel alleenstaanden als stellen. 

Of je zorgtoeslag krijgt en hoeveel hangt af van je inkomen en dat van je eventuele toeslagpartner. Hoe lager het inkomen, hoe meer toeslag je ontvangt. 

Proefberekening zorgtoeslag maken

  • Op hoeveel zorgtoeslag heb je recht? Ga het na met een proefberekening. Zorg dat je gegevens over je inkomen bij de hand hebt. Nu berekenen!

Tip: Soms veranderen de regels. Het kan dan zijn dat je eerder geen recht had op zorgtoeslag, maar nu wel. Check het dus regelmatig. 

Hoe vraag ik zorgtoeslag aan? 

Zorgtoeslag krijg je niet automatisch. Je vraagt het aan bij de Belastingdienst via Mijn toeslagen. De zorgtoeslag wordt uitbetaald in de voorafgaande maand. Het bedrag voor januari staat dus eind december al op je bankrekening. 

Je kunt zorgtoeslag op elk moment aanvragen. Tot 1 september kun je de toeslag van het jaar ervoor nog achteraf aanvragen. 

Wijzigingen doorgeven 

Verandert je inkomen? Geef dat dan door aan de Belastingdienst. De zorgtoeslag kan dan tussentijds worden aangepast of stopgezet. Dit geldt ook als het inkomen van je toeslagpartner verandert. Behalve je inkomen moet je ook nog andere wijzigingen aan de Belastingdienst doorgeven. 

Tip: Verwacht je dat je inkomen gedurende het jaar gaat stijgen? Zet de zorgtoeslag dan op een aparte rekening. Er is namelijk een kans dat je geld terug moet betalen. 

Na afloop van het kalenderjaar krijg je een afrekening op basis van het werkelijke inkomen. Het kan zijn dat je dan geld moet terugbetalen of geld terugkrijgt. Houd daar dus rekening mee. 

Te veel zorgtoeslag ontvangen 

Heb je te veel zorgtoeslag ontvangen? De Belastingdienst zal het bedrag eerst proberen te verrekenen met de uitbetaling die nog volgen. Ze houden dan een deel in van de zorgtoeslag die je nog krijgt. 

Als dat niet lukt, dan krijg je een brief met een acceptgiro. Je moet de te veel betaalde zorgtoeslag dan binnen zes weken betalen. Betaal op tijd, anders wordt het bedrag verhoogd. Je kunt ook bezwaar maken. Of een betalingsregeling treffen.  

Informatie en hulp

Bron: Nibud.nl