Stervenshulp

Artsen zijn tegen stervenshulp als er sprake is van een voltooid leven. Ze begrijpen dat gezonde ouderen een doodswens kunnen hebben, maar vinden het onwenselijk om in deze situatie hulp bij zelfdoding wettelijk mogelijk te maken.
Dat laat de artsenfederatie KNMG weten. Artsen in Nederland mogen sinds 2002 na een uitdrukkelijk verzoek van de patiënt euthanasie plegen of helpen bij zelfdoding. Maar dat mag alleen als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Daar bestaat een strenge toetsing voor.

Veel bezwaren
In de politiek wordt gestreden over de uitbreiding van de gronden voor euthanasie. Vorig jaar was het kabinet positief over een plan om ook ouderen die ‘klaar zijn’ met leven te kunnen helpen uit het leven te stappen.
De artsen hebben principiële en praktische bezwaren tegen een nieuwe wet die dat mogelijk maakt. Ze vrezen dat het leidt tot een uitholling van de huidige euthanasiepraktijk terwijl die nu zorgvuldig en transparant is. Bovendien is het nu ook al zo dat bij een stapeling van ouderdomsklachten en niet-medische problemen ook al voldaan kan zijn aan de eis van ‘uitzichtloos leiden’, stelt de KNMG.
Gevoel van zinloosheid
Daarnaast waarschuwen artsen ervoor dat een nieuwe wet kan leiden tot ongewenste maatschappelijke effecten. Zo kunnen ouderen zich onveilig en overbodig gaan voelen, of druk ervaren van hun omgeving om er een eind aan te maken.
Het is volgens de KNMG beter om te onderzoeken hoe het gevoel van zinloosheid kan worden aangepakt. Het gaat om ‘complexe en tragische problematiek’ waarvoor geen eenvoudige oplossingen bestaan, stelt de KNMG. (RTL Nieuws)