Steeds meer huishoudens komen iedere maand geld tekort

Vanwege de hoge inflatie hebben we de cijfers die gebruikt worden voor verschillende Nibud-tools in juli een update gegeven. Tools zoals het Persoonlijk Budgetadvies en de BufferBerekenaar zijn daardoor weer helemaal bijgewerkt. In augustus passen we ook de WerkZorgBerekenaar aan. Dan gaat namelijk de Wet betaald ouderschapsverlof in. Ouders kunnen dan via het UWV twee maanden betaald ouderschapsverlof krijgen.
NAAR DE WERKZORGBEREKENAAR